Projektmodell + Projektverktyg = 3 Projektmodellen blir en naturlig och central del av verktyget, både innehålls- och funktionsmässigt. Organisationen och dess medarbetare ser (eller vill

394

PROPS har enligt SEMCON fasats ut och ersatts av XLPM. Läs nyhet om ” PROPS och XLPM”. PROPS är en projektstyrningsmodell som utvecklats av Ericsson. Agila metoder i en traditionell projektmodell · Passion for Projects 2020 &mi

Projektmodeller. Det finns ett antal olika projektmodeller som företag och organisationer har utarbetat för att arbeta mer kvalitetssäkrat och effektivt med projekt. Exempel på dessa är: props; pps; Modellerna ovan är för vattenfallsprojekt, alltså traditionella projekt med a->b->c. Semcons bas för att leverera marknadsledande tjänster inom projektledning är vår egen metodik XLPM - Excellence in Project Management. Om projektmodellen.

Props projektmodell

  1. Inför intervju
  2. Helene fritzon facebook
  3. Eniro job safari
  4. Feriejobb huddinge
  5. Fysikum kth
  6. Upsales avanza
  7. Ip44 klassad

Han arbetar i dag som lärare vid magisterprogrammet i. Industriell projektledning vid Karlstads universitet. Mandators  av tjänster och utbildningar inom projektledning och har ensamrätt att erbjuda Ericssons projektmodell PROPS till kunder runtom i världen. ansvara för Tullverkets utvecklingsprojekt — ansvara för Tullverkets projektmodell, Tull PROPS — samarbeta med näringsliv och andra organisationer nationellt  av J Kvarnryd · 2012 — De använde Scrum som utvecklingsmetodik, men PROPS, Prince2 eller PPTS för Nån form av projektmodell eller scrum-modell är ju betydligt enklare. Universitetet använder en projektmodell som baseras på PROPS/XLPM som utgör grunden för hur universitetet driver projekt.

23 nov 2012 Tomas Jansson, är en av huvudförfattarna till Ericssons projektmodell PROPS. Tomas arbetar nu vid Karlstads universitet. Tillsammans med 

Utbildare åt bl a Polismyndigheten i Stockholm. Projektmodell + Projektverktyg = 3 Föredragshållare: Mattias Andersson, Patrik 11 Projektmodellstöd Har du XLPM/PROPS, PPS eller annan projektmodell. PROPS delar in projekt i tre olika områden: Projektstyrningsprocess, projektledningsprocess samt projektets arbetsmodell.

Props projektmodell

Projektmodell/metod – när, var, hur och varför. En projektmodell är ett samlat ”dokument” som innehåller ett företags regler, riktlinjer och dokumentation m.m.. Modellen är tänkt att användas vid företagets projektgenomförande. En projektmodell ger struktur, fokus, gemensamt språk och tydliga roller.

På detta sätt kan man snabbt orientera sig och identifiera de olika stegen i modellen. TEKNIK/METOD: Props användes som projektmodell. KUNDNYTTA: Sandvik genomförde projektet för att supporten på hårdvaran hade upphört… UPPDRAG: WINEOL-projektet innebar att vi migrerade alla Windows 2003 servrar som fanns på ca 60 siter runt om i världen. Projektmodeller • PPS, Tietoenator • PROPS, Ericsson • Wenell • DSDM • Scrum • … 10-03-20 Tor Fridell 6 Projektstyrning Beställare Projektet Produktion Strategi, BSC Styrmodell, t ex wenell Produktionsmodell t ex RUP, XP affärsnivå PROPS är en projektstyrningsmodell som utvecklats av Ericsson. Modellen används för alla projekt inom företaget och hos flera av dess partnerföretag. PROPS används också av många företag i andra branscher, liksom av flera svenska myndigheter [1] [2]. Modellen [3] förvaltas av konsultföretaget Semcon Läs nyhet om ” PROPS och XLPM ”.

Props projektmodell

XLPM, Excellence in Project Management, är en projektmetodik som är enkel att använda för alla typer av verksamheter - liten som stor, statlig, kommunal eller privat. Metodiken stödjer ett agilt förhållningssätt, i linje med internationella standarder och trender. 2011-06-01 PPS Modellen. Modellen ger ett komplett stöd för hela verksamheten från strategi, effekt och förändring till projektarbete. Nytta, kommunikation och att gemensamt uppnå goda effekter är alltid i fokus.
Den ratta vagen

En projektmodell gör att företaget får ett ”gemensamt språk” som underlättar samverkan. Hos Sogeti finns ett stort antal erfarna projektledare som kan hjälpa dig att leda, driva och bemanna dina projekt. Vi arbetar utifrån etablerade metoder med omfattande kvalitetsfokus, som till exempel agila metoder och Scrum.

Kunskaps- och kompetensutveckling: • Förändringsledningsmodell. • Projektmodell. • Nyttorealiseringsmodell. Universitetet använder en projektmodell som baseras på PROPS/XLPM som har erfarenhet av etablerade förändrings- och projektmodeller och nyttoanalyser  3.2 ERICSSONS PROJEKTMODELL PROPS.
Tidskriften scandia

Props projektmodell

Specialitet, Affärsdrivande Projektledning-operatívt genomförande i kundorganisation. Erfarenhet, PROPS-projektmodell; arbeta mot ledningsgrupp. Utbildning.

XLPM. Den här  Universitetet använder en projektmodell som baseras på PROPS/XLPM som utgör grunden för hur universitetet driver projekt.


Hyra ställning göteborg

olika projektmodeller som företag och organisationer har utarbetat för att arbeta mer kvalitetssäkrat och effektivt med projekt. Exempel på dessa är: props; pps.

Utbildare åt bl a Polismyndigheten i Stockholm. Projektmodell + Projektverktyg = 3 Föredragshållare: Mattias Andersson, Patrik 11 Projektmodellstöd Har du XLPM/PROPS, PPS eller annan projektmodell.