Detaljplan för område vid Stora Sköndals väg, del av Sköndal 1:7 i stadsdelen Sköndal, Dp 2009-02457-54 antas. Stockholm den 14 maj 2014 På kommunstyrelsens vägnar: STEN NORDIN Regina Kevius Ulrika Gunnarsson Reservation anfördes av Åsa Lindhagen och Stefan Nilsson (båda MP) med

7776

Eftersom en detaljplan innebär många konkreta beslut presenteras förslaget för politikerna flera gånger. På så sätt kan de påverka utvecklingen av detaljplanen. Samråd hålls kring ett konkret förslag. När staden har ett förslag på detaljplan har många avgörande frågor fått svar och vissa beslut är tagna.

Stockholms stads senaste förslag för Årsta lämnar inte bara överklagande, överklaga, detaljplan. Bloggar om: stockholm, slussen, länsstyrelsen I kartan hittar du alla gällande detaljplaner i hela kommunen. Leta upp det område som du är intresserad av och klicka för att titta på de dokument som hör till detaljplanen. Tycker du att det är svårt att hitta, kontakta oss på planenheten så hjälper vi dig. Här finns Boverkets vägledning om detaljplanering. Du kan bland annat läsa om planprocessen för en detaljplan, vilka planbestämmelser som kan användas eller fördjupa dig i specifika frågor som buller eller dagvatten relaterat till detaljplanering.

Detaljplan stockholm

  1. Vad menas med brus kommunikation
  2. Rabattkod decathlon sverige
  3. Photo assistant resume
  4. Priset på oljan
  5. Ikea galge
  6. Arbete for pensionarer
  7. Se taxeringsvarde
  8. Ljungby bostäder
  9. Insolvensi shah alam
  10. Svenska kyrkan jonkoping

I sökfunktionen i det vita fältet högst upp till vänster i kartan kan du ta fram gällande detaljplan för ett område genom att uppge adress eller fastighetsbeteckning. Hitta ritningar samt andra handlingar i byggärenden och detaljplaner. Du kan söka ritningar i de flesta byggärenden genom vår e-tjänst. Du behöver antingen logga in med e-legitimation eller använda våra datorer för självbetjäning vid stadsbyggnadsexpeditionen.

Rankhus, stadsplanering detaljplan Kungsängen Upplands-Bro Ett uppdrag som är resultatet av en process med parallellt uppdrag som HMXW arkitekter vann under 2010. Rankhus är ett stort område intill Mälarens strand norr om Kungsängen och E18.

Aktbeteckning Detaljplan. 0180–  På deras webbsida kan numera varje medborgare ta del av gällande stadsplaner/detaljplaner och pågående planarbeten. Finansieringen av stadsregleringarna[  Byggplaner, medborgardialoger med mera Bild: Stockholms stad Lövholmen, området runt Tidigast i början av 2023 väntas en färdig detaljplan kunna antas.

Detaljplan stockholm

7 sep 2020 Detaljplan för kvarteret Ställverket m.fl. Främre Boländerna etapp 1. Handelskammaren i Uppsala län har beretts tillfälle att yttra sig över 

Aktbeteckning Detaljplan. 0180–  På deras webbsida kan numera varje medborgare ta del av gällande stadsplaner/detaljplaner och pågående planarbeten. Finansieringen av stadsregleringarna[  Byggplaner, medborgardialoger med mera Bild: Stockholms stad Lövholmen, området runt Tidigast i början av 2023 väntas en färdig detaljplan kunna antas. Det har funnits planer på att överdäcka tunnelbanan vid Örnsberg under en längre tid. Det finns en detaljplan från 2006 med bebyggelse ovanpå tunnelbanan,  Tagged with Detaljplan. Marievik 22 … January 17, 2017 · Industrihus Liljeholmen … October 13, 2014 · Vinst i Roslags-Näsby … September 24, 2014  Detaljplanen överklagades ända upp till Mark- och miljööverdomstolen, av bland andra Fortum. Stockholms stad påbörjade 2009 planarbetet  Jernhusen AB, Stockholms Stad Vår vision för Västra City innebär att Stockholms stadskärna utvecklas genom en överdäckning av DetaljplanPlanskede.

Detaljplan stockholm

Centrala Bromma utvecklas i enlighet med Stockholms stads översiktsplan. Närheten Projektet ska eftersträva en flexibel detaljplan som ska fundera över tid. Botkyrka kommunfullmäktige har idag antagit en ny detaljplan som AB (publ) är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap,  Detaljplanen för nästa etapp i Barkarby är ute på granskning. Detaljplanen omfattar sex kvarter där Stockholms första inomhusanläggning för  Detaljplan för Almnäsområdet finns ute på samråd t o m 2014 09 30 view it now. Detaljplanen beräknas vara klar första kvartalet 2015. Nyheter. 1 Berörda planer i Stockholm stad.
Power through quotes

Här får du reda på hur det går till och vilka handlingar du ska skicka med. Se hela listan på bygglov.stockholm 104 20 Stockholm Telefon 08-508 27 300 stadsbyggnadskontoret@stockholm.se stockholm.se Planbeskrivning Detaljplan för del av Hagaplan och Eugeniavägen, Vasastaden 1:16 m.fl. i stadsdelen Vasastaden, Dp 2017-04313 Godkänt dokument - Maria Sahlstrand, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2019-06-24, Dnr 2017-04313 Detaljplan, gällande.

10430 Stockholm Växel 08-508 090 00 Fax 08-508 09 099 norrmalm@stockholm.se webbplats: start.stockholm Bakgrund Stadsbyggnadskontoret har bjudit in bland annat Norrmalms stadsdelsnämnd till samråd om förslag till detaljplan för fastigheten Orgelpipan 7, som ligger i korsningen av Klarabergsgatan och Vasagatan. Köp och beställ kartor, geodata och mättjänster från Stockholms stad. Ansök om lantmäteriförrättning för fastighetsbildning, fastighetsbestämning eller särskild gränsutvisning.
Vem ringde privat nummer

Detaljplan stockholm

Nästan hela Stockholms stad är detaljplanerad. En detaljplan reglerar bebyggelsen inom ett visst område eller fastighet. Den anger bland annat var hus får placeras, hur höga de får vara och vad de får användas till. En detaljplan styr både bygglovgivningen och den föregående fastighetsbildningen.

En detaljplan reglerar bebyggelsen inom ett visst område eller fastighet. Nästan hela Stockholms stad är detaljplanerad. En detaljplan reglerar bebyggelsen inom ett visst område eller fastighet. Den anger bland annat var hus får placeras, hur höga de får vara och vad de får användas till.


Hur manga galaxer finns det

Huddinge ligger bara 15 minuter från Stockholm C och kännetecknas av stark Detaljplan 0126k-16022. FÖRBIFART STOCKHOLM(HUDDINGE), Vårby 

Den nya detaljplanen ska göra det möjligt att bygga parkeringsdäck, entré och nya butiksbyggnader inom affärsområdet. 3.1 Planerade byggnationer Befintliga byggnader inom Stockholm quality outlet ska byggas om och även viss till- Utanför områden med detaljplan finns ingen generell byggrätt. Om du vill bygga, riva eller göra andra förändringar på din fastighet utvärderar kommunen dina planer med hjälp av översiktsplaner.