Ekonomie kandidatexamen, 180 hp. Det finns även möjlighet att läsa vidare till en Ekonomie magisterexamen, 60 hp. För Filosofie kandidatexamen i 

8202

Programmet leder till en ekonomie kandidatexamen (Bachelor of Science in Business and Economics) med företagsekonomi, nationalekonomi, ekonomisk historia, handelsrätt eller statistik som huvudområde. I en ekonomie kandidatexamen är kurser om 30 hp i företagsekonomi, 30 hp i nationalekonomi och 15 hp i statistik obligatoriska.

I den här podden träffar vi fyra alumner som pluggat ekonomprogrammet vid … Ekonomie kandidatprogram (180 hp) på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet är en av de mest attraktiva ekonomutbildningarna i Norden. Utbildningens mål Under Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc) Ekonomie kandidatexamen översätts till engelska Bachelor of Science in Business and Economics. 6. Förkunskapskrav För Ekonomie kandidatprogrammet krävs områdesbehörighet 4/A4. Det innebär: Grundläggande behörighet Matematik C eller Matematik 3b/3c Engelska B Engelska 6 Samhällskunskap A Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2 För ekonomie kandidatexamen ska studenten visa förmåga att - analysera och tolka ekonomiska miljöer och möjligheter - förstå samband och skillnader mellan strategisk, taktisk och operativ nivå i ekonomiska sammanhang - medvetet och reflekterande kunna samtala och samarbeta med juridisk expertis Programmet leder till en ekonomie kandidatexamen (Bachelor of Science in Business and Economics) med företagsekonomi, nationalekonomi, ekonomisk historia, handelsrätt eller statistik som huvudområde. I en ekonomie kandidatexamen är kurser om 30 hp i företagsekonomi, 30 hp i nationalekonomi och 15 hp i statistik obligatoriska. Gå igenom listan för att hitta en distansutbildning som passar just dig.

Ekonomie kandidatexamen

  1. Guillou figur
  2. Handläggande arkitekt lön
  3. Hur gammal är ken ring
  4. Who are the finns
  5. Elpriser per kwh

Övergångsregler för … En kandidatexamen ska väsentligen innehålla kurser på grundnivå, men får också innehålla kurser på avancerad nivå om man anser att det är lämpligt med utgångspunkt i de krav som ställs i examensbeskrivningarna. 1.1.3 Förleder . Vid Göteborgs universitet finns följande förleder för kandidatexamen: Ekonomie (of Science) Farmacie Linnéuniversitetet har för ekonomie kandidatexamen med inriktning mot marknadsföring ställt vissa krav som anges i utbildningsplanen för Ekonomprogrammet, inriktning mot marknadsföring. I den av universitetet bifogad utbildningsplanen anges bl.a. kurserna Företagsekonomi I, II och III. ekonomie kandidatexamen Degree of Bachelor of Science in Dental Science: odontologie kandidatexamen Degree of Bachelor of Science in Dental Technology: tandteknikerexamen Degree of Bachelor of Science in Diagnostic Radiology Nursing: röntgensjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Dietetics En kandidatexamen ska väsentligen innehålla kurser på grundnivå, men får också innehålla kurser på avancerad nivå om man anser att det är lämpligt med utgångspunkt i de krav som ställs i examensbeskrivningarna. 1.1.3 Förleder .

Vid sidan av de klassiska kandidat-, magister- och masterexamina i ekonomi har studenterna de senaste åren dessutom kunnat söka sig till det 

Du kan välja att läsa ett fjärde år (60 hp) till en ekonomie magisterexamen. Ekonomie kandidatexamen 180 hp. Ekonomie kandidatexamen utfärdas endast inom företagsekonomi. Förutom kraven för Filosofie kandidatexamen krävs 15  Någon som har koll på om man kan läsa en master om man läst civilekonom och inte Ekonomie kandidat till exempel?

Ekonomie kandidatexamen

Ekonomie kandidatexamen 180hp; huvudområde 90hp. övriga kurser 90hp. Kandidatprogram i huvudområdet om totalt 180 hp. eller Huvudområdet inom företagsekonomi eller nationalekonomi, med successiv fördjupning, inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp.

Visa schema som läsår; Visa schema  Ekonomie kandidatexamen. Degree of Bachelor of Science in Business and Economics. - Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Xx. Degree of Bachelor  När du avlagt ekonomie kandidatexamen har du en lägre högskoleexamen där du fördjupat dig i det ämne som varit ditt huvudämne, fått unik internationell  Ekonomi på Handelshögskolan i Göteborg Ekonomprogrammet (180 hp) på Efter tre år på programmet når du en ekonomie kandidatexamen som är  En ekonomexamen är en ekonomie eller filosofie kandidatexamen och omfattar 180 högskolepoäng, alltså tre års heltidsstudier. Titeln civilekonom har funnits  Ekonomie kandidatexamen med huvudområdet xx Kandidatexamen utfärdas inom de huvudområden (xx) som inrättats på kandidatnivå vid Mittuniversitetet. Universitetens examina i ekonomiska vetenskaper är ekonomie kandidatexamen, ekonomie magisterexamen och ekonomie doktorsexamen.

Ekonomie kandidatexamen

Anmärkning.
Socialdemokratiet ideologiske ståsted

Kandidatexamen. Kandidatexamen är en benämning på flera examina på olika nivåer inom högre utbildning. Flera av dessa examina motsvarar engelsk bachelorexamen (Bachelor of Arts/Science), en del motsvarar engelsk masterexamen .

552 visningar • 12 svar. 12 svar. 552 visningar.
Social roller skating

Ekonomie kandidatexamen


Utnämndes 1826 till docens i ekonomien och ondergick medicine kandidat - examen . Afreste i Juli månad 1827 , egentligen såsom paturforskare , med ett 

I de flesta kandidatexamina med förled måste du också ha minst 20 poäng i ett annat akademiskt ämne (biämne) än huvudämnet. Ekonomie kandidatexamen med huvudområdet företagsekonomi uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 180 högskolepoäng (hp), varav minst 140 hp med följande krav: Ekonomie kandidatexamen med Nationalekonomi eller Företagsekonomi som huvudområde är det bra om du redan i början funderar på hur du vill lägga upp dina studier. Alla kurser går inte varje termin och för at t du inte ska få en ledig termin är det bra att kolla upp vilka kurser som ges endast vissa terminer.


Hinderljus vindkraftverk

Hakusanalla 'ekonomie kandidat' löytyi 1 termitietue. Käsitteiden tiedot sisältävät termejä, vastineita ja käännöksiä suomeksi ja ruotsiksi.

Här följer några exempel: för en filosofie kandidatexamen med företagsekonomi som huvudämne 180hp. De som siktar på en ekonomie kandidatexamen 180hp har samma breda bas och samma möjligheter som våra civilekonomer som avbryter sina studier efter 3 år bortsett från att de inte har möjlighet att göra praktik. Hur skulle arbetsgivarna se på detta och kan man väljas bort för att man "bara" har en filosofie kandidatexamen i företagsekonomi istället för en ekonomi kandidatexamen? Svar: 27 feb 2017.