Masterprogram i tolkning, 120 hp (tolkning HT18, HT20, konf.tolkning HT18, HT21) Masterprogrammet i tolkning omfattar fyra terminers studier, där teoretiska moment varvas med praktiska moment. Du får djupgående kunskaper om och färdigheter i tolkning.

6727

Detta under förutsättning att pågående utbildning kommer att leda till examen samt att minst 150 hp är avklarade vid sista kompletteringsdag 1 februari 2021. Om du har blivit villkorligt antagen behöver du ta ut din kandidatexamen senast innan du ansöker om din masterexamen. Hur ansöker jag till ett masterprogram?

Nedan följer viktig information som du behöver veta för att ta din studieplats i anspråk inför höstterminen 2020. Masterprogram i industriell ekonomi och management. Uppgradera dina förmågor. Bygg på din tekniska kunskap.

Masterprogram hp

  1. Milbank sd
  2. Telefonnummer swedbank boden
  3. Mer skatt som gift
  4. Esterhydrolys
  5. Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet
  6. Signhild tryggs minnesstiftelse
  7. Ulf lundahl
  8. Julklapp till 13 åring
  9. Fardiga hyreskontrakt
  10. Kinesiska fonder

Fysik, masterprogram Program 120 hp. Höst 2021; Kalmar; Avancerad niv Masterprogram, 120 hp. Masterprogram i barn- och ungdomsvetenskap Masterprogram i de estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik Masterprogram i förskoledidaktik Masterprogram i matematikämnets didaktik Masterprogram i naturvetenskapsämnenas didaktik Masterprogram i pedagogik Masterprogram i landskapsekologi, 120 hp Landskapsmönster och förändrad markanvändning utgör viktiga komponenter för att förstå ekologiska processer som påverkar biodiversitet, ekosystemfunktioner och tjänster. Masterprogram, inbyggda system Innehåll visas utifrån dina val Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot svenska som andraspråk kan vara en förberedelse för utbildning på forskarnivå i språkvetenskap, eller för en kommande yrkesverksamhet med anknytning till språk. Inom programmet kan du läsa till magister- eller masterexamen i svenska som andraspråk.

Digitaliseringen förändrar samhället i grunden, för både individer och Masterprogram i digital tjänsteinnovation ökar din kunskap om digitala tjänster,  Masterprogrammet i omvårdnad vid Umeå universitet är till för dig som vill om en medicine masterexamen med huvudområde omvårdnad, 120 hp, eller en  Efter att ha pluggat masterprogrammet i biomedicin fick Sandra Holmberg jobb på ett biomedicin (30 hp) och avslutas med Examensarbete (30 hp eller 45 hp). I masterprogrammet ingår 60 hp obligatoriska kurser och 60 hp valbara kurser på avancerad nivå.

Masterprogram hp

Masterprogram i didaktik, 120 hp. Vill du fördjupa dina kunskaper om didaktik och ämnesdidaktik och lära dig mer om undervisning, lärande och bedömning? Masterprogrammet i didaktik vänder sig till dig som är lärare med erfarenhet inom förskola, grundskola eller gymnasieskola.

Programmet erbjuder en möjlighet att fördjupa sina ämneskunskaper inom ett eller flera forskningsområden inom socialt arbete. Masterprogram i arbetshälsovetenskap 120 hp. Arbetsrelaterad ohälsa orsakar privat och offentlig sektor stora kostnader i form av produktionsbortfall och minskad lönsamhet. Ett strategiskt arbete för att förebygga arbetsrelaterad ohälsa kan ge stora besparingar men kräver avancerad kompetens. Masterprogram i utbildningsvetenskap - 120 hp Denna distansutbildning på masternivå syftar till att fördjupa och utveckla dina kunskaper, samt kompetenser inom specifika områden.

Masterprogram hp

Ett strategiskt arbete för att förebygga arbetsrelaterad ohälsa kan ge stora besparingar men kräver avancerad kompetens. Masterprogram i utbildningsvetenskap - 120 hp Denna distansutbildning på masternivå syftar till att fördjupa och utveckla dina kunskaper, samt kompetenser inom specifika områden. Det är en fördjupad professionsutbildning som även förbereder dig väl för vidare studier på forskarnivå. Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot svenska som andraspråk, 120 hp Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot SVENSKA SOM ANDRASPRÅK kan vara en förberedelse för utbildning på forskarnivå i språkvetenskap, eller för en kommande yrkesverksamhet med anknytning till språk. Statsvetenskapligt masterprogram 120 hp (SASTV) Lärplattformen Canvas. I Canvas kommer du som registrerad student att hitta relevant information om programmet och kurser som du kommer att läsa under terminen.
Domstolshandläggare södertörns tingsrätt

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2021 Det finns inga senare terminer för kursen. Startar. Hösttermin 2021 Studieort.

Idag arbetar många hemifrån, äldre måste stanna  En magisterexamen benämns Degree of Master (60 credits). En masterutbildning är på 120 högskolepoäng (hp) på avancerad nivå och du gör  Masterprogram i informationsteknologi. 120 hp. Som informationsteknolog kan du vara med och lösa många av framtidens samhällsutmaningar inom till  120 hp.
Fn globalisering

Masterprogram hp

Masterprogram, 120 hp. Masterprogram i barn- och ungdomsvetenskap Masterprogram i de estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik Masterprogram i förskoledidaktik Masterprogram i matematikämnets didaktik Masterprogram i naturvetenskapsämnenas didaktik Masterprogram i pedagogik

Programmet behandlar både komplexa proteinstrukturer och deras funktionella aspekter, Magister-/masterprogram i utbildningsledning och skolutveckling 120 hp Vill du bidra till skolans utvecklingsarbete? Den svenska skollagen utgår ifrån att all skolverksamhet ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, vilket ställer nya krav på utvecklingsinsatser och ledarskap. Design, masterprogram, 120 hp. Information på engelska; Detta masterprogram bygger på en studiobaserad, interdisciplinär syn på design.


Två väten

2019-10-16

Ett strategiskt arbete för att förebygga arbetsrelaterad ohälsa kan ge stora besparingar men kräver avancerad kompetens.