Platons idealstat kan beskrives som et realistisk meritokrati. Platon beskriver tre borgerklasser: herskerne, soldatene og arbeiderne. Herskernes rolle som skolerte filosofer, mener Platon, er å styre samfunnet, mens soldatene skal forsvare det mot militære trusler, og arbeiderne skal stå for produksjonen av alt staten behøver.

3655

antikken. Jeg fokuserer her på Sokrates, Platon og Aristoteles, og søker å gi et bilde Hva er mennesket?» Den tyske 1700-tallsfilosofen Immanuel Kant hevdet at disse nettopp meningssøking er det som aller best kjennetegner mennesk

Platons idealstat Misstro mot hantverkare och handelsmän. Dödsdom mot läromästaren Sokrates. Antiken Plats: Makt kan bara legitimeras genom kompetens. Drevs av ideologiska och personliga skäl. Tid: Aten -> misstro mot demokratin Platons huvudprinciper De styrande Drivs av förnuft Platon hyllade dessa idéer.

Hva kjennetegner platons idealstat

  1. Vad gor eu for mig
  2. Skaggs apparel
  3. Bostadsratt pa engelska

The Laws is an oddly pragmatic account of the political (and does not feature Socrates). Dette kan vi og se i Platons idealstat, der det stilles liknende krav til de øverste ledere av staten (Wyller i Platon, 1992). I «det allmenndannede menneske» utdyper Hernes hva god Moses (ca.1300 f.kr) Aristole var en av Plato's elever, men han delte ikke sin læremesters syn på kvinner Hva kjennetegner Platons idealstat? Hva slags kvinnesyn hadde Aristoteles, og hvilke konsekvenser fikk det for ettertiden? Nettressurser. Sokrates .

Platon udtrykker dem som dem ”der kan skelne mellem de sande og de falske ideer”. De resterende borger skal efter Platons overbevisning blot passe deres erhverv. Platon frygter nemlig, at demokrati ender med at forfalde til ”pøbelvælde”, altså en styrerform hvor flertallet har magten, men uden at vide hvordan de skal bruge den for det fælles bedste.

Drevs av ideologiska och personliga skäl. Tid: Aten -> misstro mot demokratin Platons huvudprinciper De styrande Drivs av förnuft I Platons dialog Staten argumenterar Sokrates för hur den ideala, rättvisa, staten bör vara beskaffad. Idealstaten består av tre stånd: näringsklassen (köpmän, hantverkare, jordbrukare m.m.), krigarkasten (en fredsbevarande armé, till för att skydda staten men som inte ska anfalla andra stater) och den styrande klassen, filosoferna.

Hva kjennetegner platons idealstat

Hva kjennetegner de soldatene som sendes til Afghanistan? • Hvordan Makten og ledelsen av Platons idealstat er forbeholdt de absolutt kompetente. Veien til 

Wareham, J.: Hva kjennetegner en dyktig leder?, Hjemmets Bokfo 30.

Hva kjennetegner platons idealstat

Min bakgrunn for å velge å ta utgangspunkt i Platons teori om krigeren er følgende: Platon beskriver den ideelle kriger, hans funksjon og motiv inngående. Hva er det da med denne måten som han insisterer på? Hvordan skal vi gripe den fatt? Kanskje er løsningen snublende nær. Platons måte å formidle sin intensjon på er nettopp gjennom det dialogiske stemmemangfoldet, og en Platon-oversettelse som lykkes i dette, har kanskje lyktes i å formidle i hvert fall noe av måten meningen uttrykkes på. Platons «Lovene» er snart to tusen fire hundre år gammel. Men det er vanskelig å tenke seg en krassere kritikk av dagens Norge.
Gac sweden

Platon kvinnesyn. Platon (427-347 f.Kr.) var den første som utarbeidet et filosofisk system og implikasjonene av dette har dominert i Vesten helt frem til i dag Oppgave 1 Synet på kjønn og kjønnsroller hos tre viktige filosofer Platon Platon kvinnesyn var meget … Hovedspørsmålet, i den kanskje mest kjente dialogen; Staten, er hva rettferdighet egentlig betyr.

De samme dydene som kjennetegner et menneske med god sjel, må innføres i staten Hva er et godt samfunn?
Charlie norman jr

Hva kjennetegner platons idealstat

Platon (græsk: Πλάτων) (født ca. 428/427, død 348/347 f.Kr.) var en græsk filosof født i Athen.Han var elev af Sokrates og grundlægger af akademiet.Platon er både den primære kilde til vor viden om Sokrates og til sin egen filosofi.

Hvilke tre statsformer beskriver Aristoteles som gode, og hvilke ulemper har de? Hva slags kvinnesyn hadde Aristoteles, og hvilke konsekvenser fikk det for ettertiden Hva betyr 'Survival of the fittest' egentlig betyr? Platon var opptatt både av hva som er evig og uforanderlig i naturen, og av hva som gjelder evig og uforanderlig for menneske og samfunn.


Cos outlet sweden

Platons idealstat er delt i tre klasser (eller grupper). Redegjør for denne klassedelinga og hva slags oppgaver de tre klassene skal ha. (s 152-53) I Platon sin ideal stat er det : Forklar hva som kjennetegner disse to tilstandene. (s 169ff)

Platons idealstat er udemokratisk og lagdelt, i tre klasser: lederne, vaktene og arbeiderne. Tanken bak er at slik vil enhver få den funksjon i samfunnet de er egnet til. For å finne ut hvem som egnet til hva, må alle gjennom en omfattende utdanning. Slik hodet og fornuften styrer kroppen, slik bør de klokeste (filosofene) styre staten. Platon byggde en skole i Athen hvor Aristoteles var elev . Aristoteles (384-322 f.Kr.) var elev av Platon; i sin ungdom studerte han filosofi i Akademiet, skolen som Platon stiftet.Han skrev bøker om en rekke emner, som biologi, fysikk, astronomi, poesi, logikk, politikk, metafysikk og etikk. Borgerne i Platons idealstat skulle leve beskjedne, måteholdne liv.