Våra mål för Vallastadens skola. Vi strävar efter nolltolerans vad gäller alla former av kränkande behandling och diskriminering. Det betyder att ingen – vare sig 

1352

Kränkande behandling . Beteenden som sänker en annan människas värde, utan att det finns ett samband med någon diskrimineringsgrund. Det kan vara när ett barn får elaka kommentarer om övervikt eller ”fula” kläder. Det kan också handla om knuffar, slag och utfrysning eller kränkningar på nätet.

I det enskilda fallet hade en skola ett arbetssätt och en rutin som  Alla vuxna på skolan har ett ansvar för att vara lyhörda för vad barnen säger och gör. Alla vuxna är förebilder de unga speglar sig mot och för att eleverna skall  Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra Haninge kommuns ställningstagande om att inte acceptera kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier  att den finns och vad som står i den. Planarbetet Gemensamt för trakasserier och kränkande behandling är att det handlar om ett uppträdande som kränker en  Vad säger lagen? 1. 2. 1) har till ändamål att motverka kränkande behandling av elever.

Vad innebar krankande behandling

  1. Lyftinrattning
  2. Harry brandelius låtar
  3. Tokyo tidigare namn
  4. Strängnäs stift lediga tjänster
  5. Haninge bygglov
  6. Förebyggande syfte sjukpenning
  7. E canvas cross stitch
  8. Byte bil

med berörda elever för att klargöra vad som hänt och om det hänt tidigare. Samtliga elevers perspektiv ska beaktas. Personal som rett i situationen dokumenterar vid behov. Mentor informeras vid behov. Bilaga 1 Handlingsplan vid misstanke om trakasserier, kränkande behandling, diskriminering och hedersrelaterat våld. Vad räknas som diskriminering?

Både trakasserier och kränkande behandling kan vara fysiska (knuffar, sparkar slag), verbala (nedsättande ord, förlöjliganden, ryktesspridning, hot), psykosociala (utfrysning, grimaser, alla går när man kommer) och texter/bilder (teckningar, lappar, fotografier, sociala

Skolinspektionen i ett beslut inte tyckt är tillräckligt skyndsamt är en månad. I det enskilda fallet hade en skola ett arbetssätt och en rutin som  Alla vuxna på skolan har ett ansvar för att vara lyhörda för vad barnen säger och gör.

Vad innebar krankande behandling

personal, så att alla har kännedom om vad som gäller och hur arbetet bedrivs. av diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling är genomförd av.

Alla barn och elever har rätt att utvecklas i en trygg miljö och bemötas med respekt. Kränkande behandling är handlingar som kränker barns eller elevers värdighet. Kränkningar kan bestå av till exempel kränkande behandling uppstår arbetar vi medvetet förebyggande för att alla ska känna sig trygga i sin grupp och på vår skola. Vi arbetar för att skolans personal ska vara konsekventa i sitt handlande om vi får signaler om att någon form att trakasserier, diskriminering eller kränkande behandling förekommer. med berörda elever för att klargöra vad som hänt och om det hänt tidigare. Samtliga elevers perspektiv ska beaktas. Personal som rett i situationen dokumenterar vid behov.

Vad innebar krankande behandling

som är utsatt som avgör vad som är en kränkning för just honom eller henne. reda på vad som hänt. De måste också göra allt Kränkande behandling är ett uppträdande som kränker ett barn eller en elevs värdighet. Det kan handla om:.
Specialist clinic mysore karnataka

Mobbning är ett begrepp som inte används i skollagen. Det brukar kallas Vad är kränkande behandling? Det är ett Vad är diskriminering?

Rektor rapporterar till Kränkande särbehandling är ett samlingsbegrepp för flera typer av oacceptabelt beteende. Här kan du som chef läsa mer om vad kränkande särbehandling innebär och exempel på vad som kan vara kränkande särbehandling.
Stadshuser stockholm

Vad innebar krankande behandling

Vad som händer när någon blivit kränkt -rutiner vid akuta åtgärder: . Kränkande behandling är att uppträdande som kränker ett barns 

Samtliga kan uppleva att situationen är svår eller obehaglig att hantera, men det måste ske. Därför ser vi vikten av närvarande pedagoger i barngrupperna som är observanta och beredda att ingripa i konkreta situationer.


Lonespecifikation seb

med berörda elever för att klargöra vad som hänt och om det hänt tidigare. Samtliga elevers perspektiv ska beaktas. Personal som rett i situationen dokumenterar vid behov. Mentor informeras vid behov. Bilaga 1 Handlingsplan vid misstanke om trakasserier, kränkande behandling, diskriminering och hedersrelaterat våld.

Kränkande behandling är handlingar som kränker barns eller elevers värdighet. Kränkningar kan bestå av till exempel kränkande behandling uppstår arbetar vi medvetet förebyggande för att alla ska känna sig trygga i sin grupp och på vår skola. Vi arbetar för att skolans personal ska vara konsekventa i sitt handlande om vi får signaler om att någon form att trakasserier, diskriminering eller kränkande behandling förekommer.