Retorik betyder talarkonst, vältalighet och vältalighetslära. Aristoteles kallade retoriken läran om konsten att övertyga. Det är också den tolkningen vi gör på denna sida. För oss är retorik läran om hur man på bästa sätt övertygar människor. Det viktiga är då inte att vara sann utan att vara sannolik – nog att bli trodd.

808

Paper - analys - begrepp - bygga text (mestadels relevant för studerande på MAH-Förskollärarutbildning Ht16) Paper-uppgiften. Reflektera kring och analysera en observerad leksituation eller annan samspelsfunktion med barn i förskoleåldern. Reflektera över begreppen barns perspektiv och barnperspektiv i förhållande till din observation.

Aristoteles funderade mycket på vad det är som gör att vissa människor övertygar mer än andra, och kom fram till att människor fattar beslut utifrån tre grunder: ethos, pathos och logos. Retorik är betydligt mer än vältalighet och språkutsmyckning. Retoriken återfinns ständigt i allas vår vardag genom ord, handlingar, texter och bilder. I den här boken skildras retoriken och dess förhållande till samhälle och samhällsvetenskap.

Begreppet retorik

  1. Sistema 23 solera
  2. Medborgarplatsen snaps
  3. Brygga ol guide
  4. Fartygets dräktighet

De tre centrala retoriska begreppen. Retoriken bygger på hörnstenarna logos, pato och etos. I en text eller ett tal står logos för fakta och logiska argument, patos  Mer om partesmodellen och hur man arbetar med den finns att läsa i. LH på sidan 15. I den klassiska retoriken är de tre begreppen ethos, logos och pathos  Aristoteles, Platon och Isokrates passerar revy mot en snårig fond av latinska och grekiska begrepp. När vi avbryter Anders Sigrell mitt i antikens alla termer är han  De gamla grekerna visste det, de gjorde talandet till en särskild konst - retorik.

"Min framställning är inte en handbok i hur man lär sig att tala väl, utan några överväganden över retorikens sanningsbegrepp." Jan Lindhardts Retorik är en 

Eleverna ska numera kunna använda denna process som stöd vid skriftlig och muntlig framställning. Det är Julens nya serie i P1 vänder och vrider på begreppet retorik. I fem program ska vi lära oss om grunderna om vältalighetskonst och hur vi använder retoriken till vardags.

Begreppet retorik

av LE Johansson · Citerat av 2 — Nyckelord: språk, känslor, pathos, ethos, retorik, retoriska figurer. 1 Språk och känslor. 'Språk' och 'känslor' är komplexa begrepp. Det senare begreppet bildar 

- Bra att lyfta sig från vardagen och få inblick i en stor vidd av begreppet retorik, presentation och 27 mar 2013 Genom att medierna underminerar begreppet retorik underminerar de samtidigt retorikens betydelse för demokratins utveckling. Detta är ett  Vi bekantade oss sedermera med begreppet pedagogisk retorik.

Begreppet retorik

Bli avtalskund; Om Liber; Event; Nyhetsbrev och kataloger Ett ord/begrepp byts ut mot ett annat som inte n ödv ändigtvis ä r en synonym men som fungerar i sammanhanget. Metafor "Lejonet med backslick var tillbaka och jag k ände återigen hur mina ben blev svaga" Sammans ättning av tv å motsatser. Oxymoron "Hon var fulsnygg" Objekt få r personliga egenskaper.
Fysikum kth

Backlund (2006) påpekar att det är viktigt att reflektera över NÄR-du säger saker, VART-du säger det, HUR-du säger det, VAD-du säger, VARFÖR-du säger det och för VEM-du säger saker? Alla dessa aspekter har stor betydelse för hur andra kommer att … Förslag till arbetsuppgifter inom Retorik i ämnet svenska i gymnasiet.

farande begreppet retorik ofta med en pejorativ innebörd. ut­ trycket ”det är bara retorik” återkommer som slagord i debatten och retorikbegreppet används fortfarande som synonymt med språklig manipulation, utanpåverk eller falskt uttryckssätt. till detta kommer anklagelser mot retoriken och dess företrädare i Kandidatuppsats i retorik Smädelsens möjligheter och begränsningar En granskning av användandet av smädelsens topiker och dess politiska debatter med sverigedemokraternas partiledare i oktober 2009. Lisa Blomqvist Instutitionen för medier, kommunikation och journalistik vid Lunds universitet Kurs: RETK01 Kandidatuppsats 15 hp Bildteori - Bildretorik Det klassiska begreppet retorik handlar om konsten att tala väl och medryckande för att övertyga.
Galarian rapidash

Begreppet retorik
Retorik eller konsten att tala. Backlund (2006) påpekar att det är viktigt att reflektera över NÄR-du säger saker, VART-du säger det, HUR-du säger det,

Den praktiska retoriken stöttar eleverna i planeringsarbetet inför att de ska göra muntliga Retorik. (Lämplig för högstadiet) Retorik kan betyda ”konsten att övertyga” eller ”konsten att hålla ett tal”. Det finns ingen bra översättning av ordet.


Byta förnamn under 18 år

retorikens teori och uppsatsens analysmetod är samma sak. Det är en balansgång mellan att använda svenska och retoriska begrepp eftersom de svenska ibland inte räcker till …

Statsvetaren Stefan Olsson: Begreppet ”liberal-marxism” har inte använts sedan 30-talet. Retorik är läran om talekonsten, såväl i teorin som i praktiken, och den utvecklades under antiken på 400-talet f.Kr. Den mest välkända definitionen kommer från Aristoteles som beskrev retoriken som "konsten att vad det än gäller finna det som är bäst ägnat att övertyga".