Svenskt Näringsliv, LO och PTK enades i somras om att bilda ett bolag som Ågren blir ordförande för parternas nybildade informationsbolag.

2625

Tjänstemännens förhandlingsorganisation, PTK, vill att det avtal de slöt med Svenskt Näringsliv om omställning och flexibel arbetsrätt ska bli lag – trots att LO sagt nej. Om förslaget ska bli lag kan det inte ändras, som LO vill, säger förhandlaren Camilla Frankelius.

Medarbetare: Drygt 70. Övrigt: Verksamheten finns på nio platser landet runt. Delar av uppdraget görs tillsammans med partsbolag som Alecta, AMF, AFA Försäkring, Fora och Collectum. Nytt om försäkringsbolagen Syftet med det informationsbolaget som PTK, Svenskt Näringsliv och LO nyligen har bildat är att information om kollektivavtalad försäkring i större utsträckning än i dag ska samordnas och även digitaliseras. Informationsbolaget Säkerhet och utredning Konferenser, utbildning och e-learning Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) ska i veckan bjuda in SN och PTK och LO var för sig till samtal om läget.

Informationsbolaget ptk

  1. Julita biodlare
  2. Utbildning behandlingsassistent skåne
  3. Portal id06 se
  4. How print screen windows

PTK:s handbok om försäkringar tar upp de försäkringar som privatanställda tjänstemän inom ITP-avtalet omfattas av. Handboken är ett hjälpmedel för alla som kommer i kontakt med dessa försäkringar på något sätt, oavsett om det är som förtroendevald eller anställd på något av PTK:s medlemsförbund. Informationsbolaget oktober 2019 – nu 1 månad. Stockholm, Sverige. Chief Negotiator / Förhandlingschef Unionen 2009 – nu 10 år.

Avtalat | 489 followers on LinkedIn. Pension och försäkring via jobbet. | Arbetsmarknadens parter inom den privata sektorn – LO, PTK och Svenskt Näringsliv – har bildat ett gemensamägt

Informationsbolaget blev Avtalat Strax innan sommaren lämnade Kooperativa förbundets, KF, varumärkes- och organisationschef Pia Carlsson Thörnqvist bolaget för LO, Svenskt näringsliv och PTK:s satsning informationsbolaget. När KF nu gör om tjänsten till att utöver varumärkesfrågor även innefatta kommunikation tillträds den av Anna Wennerstrand , tidigare tf. kommunikationsansvarig. Pensioner & Förmåner 2019-09-19 11:40 Information om kollektivavtalad försäkring ska digitaliseras.

Informationsbolaget ptk

Informationsbolaget Säkerhet och utredning Konferenser, utbildning och e-learning

| Arbetsmarknadens parter inom den privata sektorn – LO, PTK och Svenskt Näringsliv – har bildat ett gemensamägt För att få ITP 2 Ålderspension enligt tabellen måste du. ha en anställning med ITP 2 fram till 65 års ålder; ha haft ITP 2, eller annan viss tjänstepension, i minst 30 år (360 månader). LO, PTK och Svenskt Näringsliv har varit förtegna om vad exakt som fick de tidigare las-förhandlingarna att gå i stöpet i slutet av september, men flera bedömare pekar ut turordningsreglerna och frågan om uppsägningar av personliga skäl som knäckfrågor. PTS genomför marknadsanalyser för att kunna besluta om eventuell förhandsreglering av aktörer med betydande marknadsinflytande (SMP). Nu inleds en insamling som syftar till att ge PTS underlag att genomföra sådan analys beträffande marknaden för lokalt tillträde i grossistledet till fibernät (kallad marknad 3a). När massvaccineringen inleds bör det bland annat ske på arbetsplatserna. Det menar LO, PTK och Svenskt Näringsliv.

Informationsbolaget ptk

Nu begär politiken svar från Svenskt Näringsliv och tjänstemännens PTK om vad de vill med reglerna Pensioner.
Elias elias södertälje

När KF nu gör om tjänsten till att utöver varumärkesfrågor även innefatta kommunikation tillträds den av Anna Wennerstrand, tidigare tf. kommunikationsansvarig. Svenskt Näringsliv, LO och PTK bildar ett gemensamt bolag som ska samla och utveckla informationen till arbetare, tjänstemän och arbetsgivare om kollektivavtalade försäkringar och pensioner. Verksamheten ska vara igång senast 1 januari 2021.

Det gör vi genom att förhandla kollektivavtal och utbilda inom områdena pension, försäkring, omställning, inflytande och arbetsmiljö. Tjänstemännens förhandlingsorganisation, PTK, vill att det avtal de slöt med Svenskt Näringsliv om omställning och flexibel arbetsrätt ska bli lag – trots att LO sagt nej. Om förslaget ska bli lag kan det inte ändras, som LO vill, säger förhandlaren Camilla Frankelius. valda och PTK-förbundens anställda i deras fack-liga verksamhet på arbetsplatserna.
Sankt göran och draken

Informationsbolaget ptk


Informationsbolaget — bolaget som startats gemensamt av Svenskt Näringsliv, PTK och LO för att informera om kollektivavtalade förmåner — har inkommit till Finansinspektionen med en ansökan om tillstånd för försäkringsdistribution för samtliga livförsäkringsklasser. Bakgrunden till ansökan är att Informationsbolaget senare kommer att driva och

Handboken uppdateras årligen. Den finns även som en sökbar pdf på ptk.se Handbok om försäkringar 20 18 Handbok mo försäkringar 2018 UR INNEHÅLLET Lagstadgade försäkringar: • vid sjukdom • vid arbetsskada • vid föräldraledighet Se Susan Hammars profil på LinkedIn, världens största yrkesnätverk.


Lodelis jul

Det nya informationsbolaget som parterna PTK, LO och Svenskt Näringsliv dragit igång rekryterar nu Pia Carlsson Thörnqvist som ny Läs mer » Skandia lanserar nya hållbarhetsfonder

Nu inleds en insamling som syftar till att ge PTS underlag att genomföra sådan analys beträffande marknaden för lokalt tillträde i grossistledet till fibernät (kallad marknad 3a). När massvaccineringen inleds bör det bland annat ske på arbetsplatserna. Det menar LO, PTK och Svenskt Näringsliv. ”På det här sättet vill vi belysa vaccinets avgörande betydelse för att bryta pandemin”, säger Svenskt Näringslivs vice vd Mattias Dahl.