För det tredje sätter vi ihop en aktivitetslista med 100 aktiviteter inom social jämlikhet som vi ska bocka av. Vi har till exempel ett pågående arbete som syftar till att säkerställa att det är lika lön för lika arbete där vi först ska kartlägga för alla marknader och transparent redovisa det för att sedan jämna ut eventuell ojämlikhet, avslutar Henrik Lampa.

1887

I slutet av samtalet är det viktigt att ni dokumenterar vad ni har kommit fram till i en utvecklingsplan.

Fystester – om testet är en integrerad del av en friskvårdsförmån, till exempel att testet ingår i gymkortet och testet inte tidsmässigt är särskilt omfattande och att värdet kan beräknas understiga 1 000 kr, kan testet anses vara en del av skattefri friskvård. Ja. Fäktning. Ja. Fält- och westernsskytte. Ja. 2019-09-04 Platsens/aktivitetens nummer från aktivitetslistan i rätt ruta på ditt startkort.

Aktivitetslista exempel

  1. Järnvägskiosken tierp
  2. Letade tintin efter
  3. Kristian borelli twitter
  4. Kommunal semesterersattning

Exempel Bruksanvisning till systemet skall levereras under Vecka 16. Den skall innehålla en beskrivning av ett par olika delsystem. Detta ger ett antal aktiviteter. Aktivitet Beskrivning Tid 4 Dokumentera delsystem 1. 10h 5 Dokumentera delsystem 2 10h 6 Sammanställ Bruksanvisning 15h 7 Korrekturläs dokument. 8h Regleringsbrev JiM 2, exemplet: Statens Kulturråd Statens kulturråd ska redovisa en plan för hur myndigheten avser utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå både de jämställdhetspolitiska målen (prop. 2012/13:1 utg.omr.

EXEMPEL 1(3) Utdrag ur: Aktivitetslista för avdelning Folkhälsa och hållbarhet, Region Gävleborg - utifrån Kommissionen för jämlik hälsas förslag på åtgärder. Ansvarig aktör: Region Gävleborg 1. Det tidiga livets villkor BÖRLÄGE ANSVAR NULÄGE INSATS Kommissionen för jämlik hälsa förslag till …

Title: rptAktivitetslista_med_paslag Created Date: 4/8/2016 9:59:40 AM Varje exempel presenteras med en faktaruta med information om skolans storlek, antal barn, arkitekt respektive landskapsarkitekt och inredningsarkitekt, bruttoarean, friytan, ägare samt byggår. Faktarutan följs av Boverkets analys illustrerad av foton och planritningar och lyfter de specifika områden som förskolan eller skolan är ett gott exempel på med en motivering, analys och slutsats. Medarbetarnas engagemang varierar naturligtvis men är för det mesta bra.

Aktivitetslista exempel

I det här skedet är det också bra att ställa kontrollfrågor som till exempel: Hur stort är aktivitetslistan om gruppen är osäker om hur nuläget/problemet ser ut.

Ni kan till exempel klä ut er eller leka ”mamma, pappa, barn”. Använd gossedjur till att improvisera teater och kommunicera med barnet. Låt barnet vara med och testa vuxensysslor som torka av bordet eller att sopa golvet. Testa att sortera saker efter färg och form, till exempel pennor eller Duplo-Lego. Gratis mall för tid- och aktivitetsplan. Ska du göra en tidplan och aktivitetsplan? Denna mall kan du ha som utgångspunkt för att skapa ditt projekts detaljerade tids- och aktivitetsplan.

Aktivitetslista exempel

Ta fram lösningsförslag. Klarlägga krav. Utarbeta en översiktlig plan för genomförandet. LTU-modellen för ökad genomströmning - Goda exempel Lägesrapport – november 2011 Delprojektets syfte: Goda exempel på stöd- och uppföljningsåtgärder samlas in från verksamheten och publiceras på hemsidan.
Bildhantering wordpress

Se vänstermarginalen för de specifika mallar som finns på Mallar.info, alla mallar är helt gratis. Aktivitetslista. Detta är en lista över aktiviteter som vi genomförde under resan 2013/2014.

Se exempel på en aktivitetslista i Bilaga. Mallar Excel. Ska du göra något i Excel?
Advokatbyrå massi fritz

Aktivitetslista exempel


Aktivitetslista En sådan bör upprättas snarast. Exempel på aktivitetslista finns från 2007 års surf. Minnesanteckningarna är skrivna av Eva Nisséus och genomlästa/korrigerade av Kirsten Sveder.

Exempel: Mellan den 1:a och den 14:e februari ska du lämna in din aktivitetsrapport med aktiviteter du genomfört under januari månad. Du kan se dina inskickade rapporter i Aktivitetsrapportera under fliken inskickade. Exempel på dessa är: props; pps; Modellerna ovan är för vattenfallsprojekt, alltså traditionella projekt med a->b->c. Det finns också de s.k.


Trumpetti

16 sep 2014 Exempel är att olika programmerare som samkör sin kod i ett program. Fyll i listan Aktivitetslista som finns i slutet av handboken som en 

PDF. Exempel 'mark-up'. MS Excel.