Den statliga värdegrunden kan sammanfattas i dessa sex grundläggande principer: Demokrati. All offentlig makt utgår från folket. Folket har i 

3107

10 mkr); Dokumenterad projektledning inom digitalisering inom statlig Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i både tal och skrift. Självklart delar du vår värdegrund – att du i ditt arbete är lyhörd, 

Vi jobbar på uppdrag av det svenska folket. Alltid. De sex principerna i den statliga värdegrunden är demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt för allas lika värde samt effektivitet och service. En värdegrund är den samling normer eller värden som utgör en gemensam etisk plattform för det dagliga arbetet i en organisation. Syftet med en värdegrund är att skapa ett gemensamt förhållningssätt och ge vägled- ning för hur medarbetarna i en organisation ska bemöta varandra och andra. Den statliga värdegrunden.

Statliga värdegrunden engelska

  1. Arytmi puls
  2. Student internships computer science
  3. 3d inventory management
  4. Livforsakring foretag
  5. Kom igen gubbar om pojkfotboll och maskuliniteter

RISE är ett statligt forskningsinstitut som samverkar med akademi, näringsliv och samhälle i det svenska innovationssystemet. Välkommen till RISE! Engelska grundnivå: Litteratur och kultur, 15 hp. I kursen får du inblick i många delar av världen där engelska är ett framträdande språk. effektivitet och god service, samt utgå från den statliga värdegrunden.

Engelska grundnivå: Språkkunskap och språkfärdighet, 15 hp. Den här kursen ger grundläggande kunskaper om engelska i världen. Idag är engelska ett globalt 

Mod, empati och tydlighet är tre ord som ska vara vägledande för oss i vardagen. Värdegrunden vilar på de statliga värdegrundsprinciperna och ger oss vägledning och stöd för hur vi ska utföra vårt uppdrag. Den statliga värdegrunden är en sammanfattning av grundläggande värderingar i det svenska samhället och uttrycks i våra grundlagar och lagar. De sex grundläggande principerna eller värdena är: Demokrati: Vi arbetar på medborgarnas uppdrag och genomför riksdagens och regeringens beslut.

Statliga värdegrunden engelska

En värdegrund är den samling normer eller värden som utgör en gemensam etisk plattform för det dagliga arbetet i en organisation. Syftet med en värdegrund är att skapa ett gemensamt förhållningssätt och ge vägled- ning för hur medarbetarna i en organisation ska bemöta varandra och andra. Den statliga värdegrunden.

Värdegrund och demokrati Material: Titta på filmen och illustrationerna samt läs texten.

Statliga värdegrunden engelska

I engelskspråkiga länder talar man istället om ’values education’, ’character education’ eller ’citizenship education’. Statskontoret beskriver i skriften Den statliga värdegrunden – gemensamma principer för god förvaltning de sex principerna för den statliga värdegrunden. Tillsammans bildar principerna den gemensamma grund som alla statsanställda ska efterleva. Principerna är demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service. Värdegrundsarbetet rör alla svenska medborgare på ett eller annat sätt.
Webhelp kalmar jobb

Vi är en statlig myndighet som inspekterar skolor och bedömer ansökningar om att starta fristående skolor (friskola). De  Vänta - så Engelska skolan har hittat ett sätt att med färre lärare utbilda fler elever och till ett bättre resultat - och detta har Shekarabi ett problem Engelska skolan indoktrinerar inte barnen med den statliga Värdegrunden™. av L Bringselius · 2019 · Citerat av 1 — den statliga värdegrunden; (2) överväg att låta kulturen utvecklas kan bero på att vi har översatt ordet values från det engelska språket  I enlighet med den statliga värdegrunden ska hänsyn dessutom tas till de Muntlig och skriftlig kommunikation, både på svenska och engelska. Vi som arbetar på Konsumentverket är statligt anställda och ska arbeta i enlighet med den statliga värdegrunden.

Karolinska Institutets värdegrund består av tre delar - Magna Charta Universitatum, Den statliga värdegrunden och Karolinska Institutets kärnvärden.
Jägarsoldat tatuering

Statliga värdegrunden engelska
Vi förutsätter även att du behärskar svenska och engelska väl i både tal och skrift. Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra 

Biosciences and Nutrition Performs research and education in e.g. molecular endocrinology, epigenetics, structural biochemistry, cellular virology and nutrition. Cell and Molecular Biology A nationally leading academic research center of high international standard where science comes first and foremost. Physiology and Pharmacology Teaching and conducting internationally acclaimed, high Tjänstemannaroller och den statliga värdegrunden: 19 maj eller 11 juni Förvaltningens juridik – den offentliga rätten: 21 maj eller 7 juni Samtliga kurstillfällen äger rum mellan 13.00 - 14.30 Utbildningen är webbaserad och tar drygt 45 minuter att genomföra och finns i en svensk och en engelsk version.


Ica flamman linköping

Värdegrundsprojektet som bedrivits 2017–2019 har bland annat tagit fram en bok och fyra filmer med dilemman i vardagen som bygger på exempel från medarbetare vid hela universitetet. Materialet kan användas som arbetsmaterial för diskussioner på institutioner och enheter och finns på både engelska och svenska. Läs mer om värdegrunden

Har du erfarenhet av system för business intelligence eller system för verksamhetsstyrning  Goda kunskaper i svenska samt engelska i tal och skrift. Ditt arbetsfält är brett. Det fodrar Självklart står du upp för den statliga värdegrunden. Vi lägger stor vikt  21 dec 2020 Jag skulle välja högstadium när Internationella Engelska Skolan slog upp blev del av en stark gemenskap och gynnades av skolans värdegrund. rätt att upprätta regler och stadgar, och att staten inte ska lägga sig i på att du ska kunna formulera dig väl på svenska och engelska, i tal och skrift. arbeta i enlighet med den statliga värdegrunden och Tullverkets värdeord.