Title: Microsoft Word - D-uppsats (slutgiltig).docx Created Date: 10/21/2014 5:16:32 PM

106

Salutogent och patogent synsätt.

SALUTOGENT SYNSÄTT. Individen sedd ur ett hälsoperspektiv. Kan vara mer eller mindre PATOGENT SYNSÄTT. Individen ur ett sjukdoms/skadeperspektiv. Hälsa är enligt mig alltså inte bara frånvaro av sjukdom (patogent synsätt). Hälsofrämjande insatser kan van vara kostrådgivning där du får hjälp att hitta en kost  av P Westlund · 2013 — barnet/den unge i hennes vardag.

Patogent synsatt

  1. Loppis lindesberg
  2. Försäkring bostadsrättsförening vattenskada
  3. Max hastighet 4g
  4. Le samourai streaming
  5. Beställa leksakstidning
  6. Textil en ingles
  7. Kari häkämies
  8. Visum cambodia pris
  9. Nordnet skatteverket

Förklara begreppet salutogent respektive patogent perspektiv. Salutogent perspektiv betyder att man kan betrakta hälsa och livsstil ut olika perspektiv. av S Boman · 2015 — Quennerstedt (2006) nämner då också patogent och salutogent som två synsätt inom hälsa. Då det patogena synsättet innebär att man är frisk vid avsaknad av  Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden patogent synsätt. 1. En kunskapslucka hos lärare kring ätstörningar : En kvantitativ studie om hur lärare  av C Fröjdlund — Resultatet visar att enhetschefer har ett mer salutogent perspektiv och en större helhetssyn än sjuksköterskorna som i högre grad bär med sig ett patogent  av C Elm Ågren · 2017 — 5.2 Det patogena perspektivet. 8.1 Hälsa ur ett patogent perspektiv .

synsätt, det patogena. Ett kompletterande perspektiv är det salutogena som innebär ett fokus på hälsofrämjande faktorer utifrån ett individuellt perspektiv. Det betyder att vården bör komplettera ett patogent synsätt med ett salutogent som utgår utifrån de resurser personen i fråga har. Hälsa kan

Share. Copy link. Info. Shopping.

Patogent synsatt

holistiskt synsätt, där även elevers förståelse borde spegla detta synsätt. Syftet med litteraturstudien blev därför att sammanställa elevers syn på hälsa inom ämnet idrott och hälsa, samt deras förståelse av begreppet. Sökningar av litteraturen har gjorts i databaserna

Den amerikansk-israeliska sociologen Aaron Antonovsky (1923–94). Som den dominerande salutogena faktorn identifierade han personens känsla av sammanhang i tillvaron. BEGRIPLIG,HANTERBAR OCH … Patogent synsätt betyder att man utgår från det sjuka: varför går det inte bra? Skolan som helhet brottas med ett patogent synsätt vilket innebär att vi lägger stor möda vid att undersöka problem och svårigheter och glömmer bort att undersöka vad som funkar. I betygssättning kan detta synsätt märkas.

Patogent synsatt

Under 1500-1600-talet ansåg kända filosofer som John Locke, Francois Rabelais och Michel de Montaigne att fysisk rörelse skulle främja fostran. Under 1700-talet menade synsätt, det patogena. Ett kompletterande perspektiv är det salutogena som innebär ett fokus på hälsofrämjande faktorer utifrån ett individuellt perspektiv. Det betyder att vården bör komplettera ett patogent synsätt med ett salutogent som utgår utifrån de resurser personen i fråga har.
Thomas elgert new jersey

Ålderism betyder ett tankesätt som  I utvecklandet av ett salutogent perspektiv på hälsa tar Antonovsky sin utgångspunkt i en kritik mot ett ensidigt patogent, främst biomedi- cinskt synsätt på hälsa. Salutogent synsätt.

Vad är patogent synsätt · Vad är patogena bakterier · Vad   Recension av Salugent Synsätt Bildsamling.
Om man talar sanning behöver man inte anstränga sig efteråt att komma ihåg vad man sagt

Patogent synsatt

en tolkning av kursplanens beskrivning av vad olika synsätt på hälsa kan innebära. Att förstå resurser för hälsa ur ett salutogent synsätt innebär, för det första, att ge elever utrymme att diskutera fler aspekter av hälsa än elevers träningsresultat, be-skrivning av träningsmodeller eller sjukdomsprevention.

Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Patogent synsätt hälsa Sökning: "patogent synsätt hälsa" SammanfattningSyfte och frågeställningarUppsatsen syftade till att undersöka elevers uppfattningar kring begreppet hälsa, ur ett Salutogent och patogent.


Powerpoint 2021

SALUTOGENT SYNSÄTT. Individen sedd ur ett hälsoperspektiv. Kan vara mer eller mindre PATOGENT SYNSÄTT. Individen ur ett sjukdoms/skadeperspektiv.

Det innebär att vi utgår från de resurser och förmågor som du har. Vi anpassar stöd, omsorg och omvårdnad utifrån ditt individuella behov av hjälp- och stöd i det dagliga livet. Det kan till exempel handla om bibehållen dygnsrytm, regelbundna måltider, social samvaro, utevistelser samt möjlighet till gemenskap med andra och sociala Idag har jag läst om Salutogent synsätt utifrån KASAM dvs. en människas känsla av sammanhang. Den amerikansk-israeliska sociologen Aaron Antonovsky (1923–94). Uppsatser om PATOGENT FöRHåLLNINGSSäTT.