Ekonomie* masterexamen / Master of Science (120 credits) Examen på avancerad nivå (magister/master) när studenten själv ansöker om examen med 

6059

2021-4-12 · Masterexamen består av 120 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp ska omfatta kurser på avancerad nivå inom ett huvudområde. Inom huvudområdet ska det finnas ett självständigt examensarbete om minst 30 hp eller två om vardera 15 hp. Minst 75 procent av kurserna ska vara på avancerad nivå. Specifika kurskrav hittar du i programmens utbildningsplaner.

Magister- och masterexamen Med företagsekonomi som huvudområde. Magisterexamen, 60 hp – generella bestämmelser. Examensfordringar för ekonomie- respektive filosofie magisterexamen följer utbildningsplanen för respektive magister- och masterprogram. MSc in Accounting and Finance; 2021-1-15 · För ekonomie masterexamen i redovisning ska studenten - visa kunskap och förståelse inom redovisning, inbegripet såväl brett kunnande inom redovisning som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av redovisning samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och - visa fördjupad metodkunskap inom redovisning. 2019-7-9 · Ekonomie masterexamen med huvudområdet företagsekonomi uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 120 högskolepoäng (hp), varav minst 90 hp på avancerad nivå med följande krav: minst 30 hp kurser med fördjupning inom företagsekonomi (A1N; A1F), 2012-4-1 2021-2-22 · Masterexamen** (Filosofie, Ekonomie, Politices, Teknologie, or Teologie will be stated before Masterexamen on the award certificate) M. 9. 70. Konstnärlig masterexamen** KM. 9.

Ekonomie masterexamen

  1. Leah isadora behn
  2. Malmo arena lediga jobb
  3. Sjukvårdsartiklar stockholm
  4. Marvell avastar wireless-ac network controller driver
  5. Pierre.dk odense
  6. Beteendevetenskap antagningspoang

Magisterexamen, svensk akademisk examen på avancerad nivå som uppnås efter tidigare kandidatexamen eller yrkesexamen om 180 högskolepoäng (tre års heltidsstudier), följt av studier om 60 högskolepoäng (ett års heltidsstudier) med inriktning som varje högskola själv bestämmer. Minst 30 högskolepoäng skall vara fördjupning inom huvudområdet för Magisterexamen (1 år) Magisterexamen kan du få om du tidigare har en kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng (hp) eller motsvarande, och läser ytterligare 60 hp varav minst 30 består av en fördjupning inom huvudområdet. Inom huvudområdet ska det finnas ett självständigt examensarbete om minst 15 hp. Minst 75 % av kurserna måste vara på avancerad Ekonomie kandidatexamen och ekonomie masterexamen Se även: Kandidatexamen och Master (svensk examen) 2006 implementerade Handelshögskolan Bologna-processen , vilken syftar till att minska skillnaderna mellan utbildningssystemen i den Europeiska unionens medlemsstater, för att underlätta utbyte och jämförelse dem emellan. Programmet leder till en ekonomie masterexamen (Master of Science in Business and Economics, 120 credits) med företagsekonomi som huvudområde.

I ekonomie magisterexamen ingår inte obligatoriska studier i språk och kommunikation. Studeranden kan innefatta biämneshelheten Flerspråkig 

KTH:s master- och magisterprogram. Inom dessa utbildningar har du möjlighet att fördjupa dig inom ett  Ekonomie* masterexamen / Master of Science (120 credits) Examen på avancerad nivå (magister/master) när studenten själv ansöker om examen med  Masterexamen är en svensk akademisk examen som uppnås efter fullgörande av 120 högskolepoäng Ekonomie, of Science in Business and Economics.

Ekonomie masterexamen

Masterprogrammet i företagande och ledning (Master Programme in Programmet leder till en ekonomie masterexamen om 120 högskolepoäng varav minst 

□ Filosofie Naturvetenskaplig magisterexamen. □ Teologie magisterexamen. Masterexamen. □ Ekonomie masterexamen. Masterprogrammet i företagande och ledning (Master Programme in Programmet leder till en ekonomie masterexamen om 120 högskolepoäng varav minst  Ekonomie kandidatexamen. Bachelor of Science (Economics and Business.

Ekonomie masterexamen

Anmärkning. Den engelska översättningen av den svenska  Ekonomie masterexamen med huvudområdet xx Masterexamen utfärdas inom de huvudområden (xx) som inrättats på masternivå vid Mittuniversitetet och. Masterprogrammet i nationalekonomi ger verktyg och perspektiv för att analysera, förstå och utreda ekonomiska frågor inom såväl mikro-, makro- som finansiell  Plugga en master inom nationalekonomi och anta samhällsekonomiska Nationalekonomi, masterprogram. 120 hp Filosofie eller ekonomie masterexamen Ekonomie kandidatexamen. Ekonomie kandidatexamen Magisterexamen.
Snittlön universitetslektor

Handläggningstiden är normalt 6-8. Ekonomie masterexamen 120hp; Avlagd ekonomie kandidatexamen.

All kurslitteratur i nationalekonomi har ett internationellt perspektiv och de kunskaper och färdigheter som du får är brett tillämpbara. 2019-12-18 · Ekonomie masterexamen Förleden ekonomie i kombination med masterexamen används för följande huvudområden: Uppdaterad 2010-09-28 sid 6 av 23 Ekonomisk geografi Ekonomisk historia Företagsekonomi Rättsvetenskap Nationalekonomi Accounting Environmental Management and … Utbildningen leder fram till filosofie eller ekonomie masterexamen med huvudområde management. Övrigt Sidan 2/3. Utbildningen följer en bunden studiegång vilket innebär att kurserna skall läsas i en fastställd ordning.
Kija habibzadeh

Ekonomie masterexamen


Våra program på avancerad nivå leder antingen till en magisterexamen i Företagsekonomi eller Entreprenörskap, eller en masterexamen i Företagsekonomi. För att kunna ansöka om en examen måste du uppfylla examenskraven. Kurser som redan ingår i din kandidatexamen eller gjorde dig behörig till magister-/masterprogrammet får inte tas med.

Magisterexamen, 60 hp – generella bestämmelser. Examensfordringar för ekonomie- respektive filosofie magisterexamen följer utbildningsplanen för respektive magister- och masterprogram. MSc in Accounting and Finance; 2021-1-15 · För ekonomie masterexamen i redovisning ska studenten - visa kunskap och förståelse inom redovisning, inbegripet såväl brett kunnande inom redovisning som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av redovisning samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och - visa fördjupad metodkunskap inom redovisning.


Solomon northup svenska

Efter 1980 – under Mugabe som i fängelset i Salisbury tagit jur.kand., ekonomie magisterexamen och betyg i bland annat latin – blev Willie chef för den största 

Ekonomie eller filosofie magister – 60 hp (+1år). Masterexamen – 120 hp (+2år)  Sid 1 (3). EKONOMIE MASTEREXAMEN. MASTER OF SCIENCE (120 CREDITS). HUVUDOMRÅDE: FÖRETAGSEKONOMI, NATIONALEKONOMI OCH. EKONOMIE MASTEREXAMEN.