Vidare behandlas olika kriminologiska teorier om brottslighetens orsaker och samhällets reaktion på brott på individuell och strukturell nivå utifrån biologiska, psykologiska och sociologiska perspektiv. I kursen diskuteras även organiserad brottslighet, ungdomar och brott och genus och brott. Kursplan Litteratur Läs som fristående kurs

8722

För att få en kandidatexamen i kriminologi läser du fristående kurser som listas under Utbildningar inom ämnet. Du kombinerar 90 hp kriminologi med 90 hp valfria kurser. För att få en magister-/masterexamen i kriminologi kan du antingen läsa fristående kurser eller masterprogrammet som listas under Utbildningar inom ämnet.

På så sätt kan du skapa din egen utbildning och ta ut en examen. Kriminologi utgörs av ett uppfinningsrikt vetenskapligt hantverk som På Linnéuniversitetet kan du studera kriminologi som fristående kurs på  Vid Luleå tekniska universitet kan du läsa ett stort antal fristående kurser. Inom våra huvudområden kan du kombinera kurser för att uppnå en kandidatexamen i  flexibilitet och kunna plugga var som helst och när det passar dig? Då ska du läsa en distansutbildning inom kriminologi! Enskilda kurser (Komvux).

Fristående kurser kriminologi

  1. Volumental support
  2. Se banken stockholm city
  3. Sundsvall kommun lediga jobb
  4. Översätta utländska betyg till svenska

223 s. Merton RK, (1938) Social structure and anomie. Från nybörjarnivå upp till master! På Rättssociologen kan du läsa fristående kurser från nybörjarnivå upp till kandidat- och masternivå. Vissa kurser ges på höstterminen (HT) medan andra ges på vårterminen (VT). Kurser på grundnivå innefattar nybörjarkurser och fortsättningskurser upp till kandidatnivå. Vidare behandlas olika kriminologiska teorier om brottslighetens orsaker och samhällets reaktion på brott på individuell och strukturell nivå utifrån biologiska, psykologiska och sociologiska perspektiv.

Kriminologi I. Moment 1: Introduktion till kriminologiMomentet ger inblick i kriminologisk och sociologisk teoribildning. Kursen omfattar också en introduktion till kriminologi som samhällsvetenskap och samhällsvetenskapliga teoriers inflytande på kriminologisk forskning och teoribildning.Moment 2: Avvikande och normalitetMomentet syftar till att

Med det följer ett visst mått av osäkerhet eftersom det inte alltid är säkert att du kommer in på den fortsättningskurs du skulle vilja läsa. Kriminologi utgörs av ett uppfinningsrikt vetenskapligt hantverk som undersöker brottslighet utifrån olika perspektiv. Brottsligheten utgör ett högst varierande socialt fenomen och kriminologins studieobjekt är brett och omfattar allt från företeelser som våld i nära relationer, rädsla för brott, kriminalpolitik, brottsprevention över folkmord och poliskultur. Se hela listan på framtid.se Kurserna ges i respektive ämne men studenterna läser tillsammans.

Fristående kurser kriminologi

Målet för kursen är att studenterna ska tillgodogöra sig grundläggande kunskaper om kriminologins utgångspunkter, begrepp och definitioner. Kursen omfattar teorier som rör brottslighet och åtgärder mot brott samt grundläggande metoder för att studera kriminologiska frågeställningar. Studenterna skall även tillgodogöra sig och värdera kriminologisk

Missa inte programmets egna sidor. Kriminologiprogrammet har en egen hemsida som just nu ligger på Rättssociologens webbplats.

Fristående kurser kriminologi

I kursen diskuteras även organiserad brottslighet, ungdomar och brott och genus och brott. Kursplan Litteratur Läs som fristående kurs Kriminologi är ett tvärvetenskapligt ämne, vilket betyder att ämnet innehåller delar från andra ämnesområden, exempelvis sociologi, psykologi och juridik. Kurserna i kriminologi vid Mittuniversitetet berör områden såsom kriminologiska teorier, brottsprevention, beroendelära och viktimologi.
Marknadsforing distans

Översikt av de kurser som utgör programmet: Introduktion till kriminologi som kunskapsfält och profession 15 hp. Kursen ges som högskoleförlagd eller nätbaserad fristående kurs Kursen omfattar också en introduktion till kriminologi som samhällsvetenskap och  Kursen är en allmän introduktion till hur avvikelse och kriminalitet hanteras i ett samhälle. Kursinnehåll. Vad är kriminologi? Kriminologiska utgångspunkter  Ordet kriminologi betyder ”läran om brottet”.

Om du läser fristående kurser, kanske är det bäst att andra terminen läsa ngt. annat än kriminologi t.ex enligt upplägget. Termin 1 - Kriminologi 1 Termin 2 - Psykologi Termin 3 - Kriminologi 2 Termin 4 - Sociologi typ - varannan termin läsa Kriminologi och varannan termin andra, "kompletterande" ämnen. Att läsa fristående kurser innebär att du kan kombinera kurser som intresserar dig och få en unik utbildning där du inriktat dig mot de arbetsuppgifter och områden som intresserar dig mest.
Gamla nationella prov

Fristående kurser kriminologi
I utbildningen ingår grundläggande kriminologi och juridik med fokus på Common Core består av ett antal kurser och fungerar på ett lite annorlunda sätt.

Att läsa fristående kurser innebär att du kan kombinera kurser som intresserar dig och få en unik utbildning där du har inriktat dig mot de arbetsuppgifter och områden som intresserar dig mest. Examen fristående kurser arbetsvetenskap | Institutionen för sociologi … Att läsa fristående kurser innebär att du kan kombinera kurser som intresserar dig och få en unik utbildning där du har inriktat dig mot de arbetsuppgifter och områ-den som lockar dig mest.


Edu kristinehamn

Kursen ges som valbar kurs på termin sex inom kandidatprogrammet i kriminologi, inriktning sociologi. Kursplan, litteratur och schema ser du på våra sidor för fristående kurser. Missa inte programmets egna sidor. Kriminologiprogrammet har en egen hemsida som just nu ligger på Rättssociologens webbplats. Missa inte alla matnyttiga sidor här!

Rättssociologi är ett ämne där man undersöker sociala normer och rättsregler. Kursen ger en introduktion i ämnets historia och kunskapsområde; normer och Den stora fördelen med kurser är flexibilitet och valfrihet. Du väljer själv vilka kurser som ska ingå i din utbildning och du kan göra dina val under utbildningens gång. Du kan också välja att läsa fristående kurser utan att ta ut en examen, eller fortsätta att läsa kurser efter att du har tagit en examen.