Gunnar NiklassonProfessor i Fasta Tillståndets Fysik, Uppsala UniversitetVerified email at angstrom.uu.se. Daniel E. AzofeifaProfesor de Física, Universidad de 

6898

Innehåll. Strukturen hos fasta kristallina material. Teoretisk och experimentell bakgrund för strukturbestämning genom diffraktion. Kristallbindning och olika typer 

Vår organisationstillhörighet är till Lunds tekniska högskola (LTH). Fysiska institutionen Lunds tekniska högskola (LTH) Halvledarfysik och halvledarmaterial är centrala områden inom Fasta tillståndets fysik. Forskarna tar fram halvledarstrukturer med kontroll på atomnivå, samt studerar de fysikaliska och elektroniska egenskaperna. Aktuella frågeställningar rör kvantfysikfenomen i nanostrukturer samt utveckling av nanoelektronik och biosensorer. Fasta tillståndets fysik 7,5 högskolepoäng. Solid State Physics.

Fasta tillstandets fysik

  1. Gudmundsson billionaire
  2. Truckutbildning örebro priser
  3. Bli rik och fri med aktier e-bok
  4. Jan mårtenson wikipedia

Fasta tillståndets fysik Solid State Physics Förbränningsfysik Combustion Physics Kärnfysik Nuclear Physics LU Service Media-Tryck Teoretisk fysik Theoretical Physics I i Sal A L317 Sal D L315 Sal F K404 Rydberg-salen H418 H221 H322 H421 Grundutbildning fysik, LTH Faculty of Engineering, Physics Education Matematisk fysik Mathematical Avdelningen för Fasta tillståndets fysik (FTF) är en del av Fysiska institutionen vid Lunds universitet och har ungefär 100 anställda. Vår organisationstillhörighet är till Lunds tekniska högskola (LTH). Fysiska institutionen Lunds tekniska högskola (LTH) FFFF05, Fasta tillståndets fysik. Show as PDF (might take up to one minute) Solid State Physics. Extent: 7.5 credits Cycle: G2 G1: Basic level G2: Upper basic level A: Advanced level Framstegen bör påskyndas genom multidisciplinär forskning för att åstadkomma vetenskapliga genombrott inom energirelaterade koncept och möjliggörande teknik (t.ex. nanovetenskap, materialkunskap, fasta tillståndets fysik, IKT, biovetenskap, datalogi och rymd); samt utveckling av innovationer i framtida och ny teknik. Fasta tillståndets fysik Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare.

Ångströmlaboratoriet, Fasta tillståndets fysik, Uppsala Universitet, P.O. Box 534, SE-751 21 UPPSALA. Leveransadress Ångströmlaboratoriet, Fasta tillståndets fysik Regementsvägen 1, SE-752 37 UPPSALA. Besöksaddress: Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1, Uppsala. Fax: +46 (0)18-471 32 70

Faxnummer: +46 46 222 36 37. Besöksadress: Professorsgatan 1, 223 … KfKb.

Fasta tillstandets fysik

Fasta tillståndets fysik 7,5 hp. Vår 2021 Halv­fart, Distans Utbildningen ges även som Kalmar, Halv­fart, Campus; 2FY513 Grund­nivå Kurs­plan Halv ­fart

Naturvetenskapliga fakulteten / Fysiska institutionen.

Fasta tillstandets fysik

AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras. Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5) Behörighet: 60 hp inom naturvetenskap/teknik. Kvantfysik eller Kvantmekanik och kemisk bindning II samt Fasta tillståndets fysik är den del av fysikvetenskapen som behandlar ämnen i fast form. Kondenserade materiens fysik är ett bredare begrepp som även omfattar flytande aggregationstillstånd. Ett viktigt tillämpningsområde är fasta tillståndets elektronik.
Mdh eskilstuna adress

Undervisningstid. Dag. Studieort.

Kursen behandlar även supraledning och magnetism. Denna kurs ger, av namnet att döma, en introduktion till fysikaliska egenskaper hos fasta ämnen. Kursen kan grovt delas in i två delar där den ena delen behandlar egenskaper hos kristallstrukturer och den andra kursdelen präglas av elektroniska egenskaper. Viktiga begrepp som tas upp i kursen är exempelvis Brillouinzoner, diffraktion, bandgap och Forskningsportal.
Basefarm

Fasta tillstandets fysik


Examensarbete på Institutionen för materialvetenskap, Fasta tillståndets Fysik. Institutionen för materialvetenskap, Fasta tillståndets FysikUppsala universitet.

Miniprojekt finns under lektioner. Föreläsningar. Tentor. Lektioner · Experimentella metoder i strukturbiologi · Fasta tillståndets fysik 2  Förläsning 17 Fasta tillståndts fysik.


Kurs i aktier

Fasta tillståndets fysik Solid State Physics Förbränningsfysik Combustion Physics Kärnfysik Nuclear Physics LU Service Media-Tryck Teoretisk fysik Theoretical Physics I i Sal A L317 Sal D L315 Sal F K404 Rydberg-salen H418 H221 H322 H421 Grundutbildning fysik, LTH Faculty of Engineering, Physics Education Matematisk fysik Mathematical

Fax: +46 (0)18-471 32 70 Fasta tillståndets fysik. Antal högskolepoäng. 7,5 hp.