Ansökan - God man och förvaltare Skickas till: Attunda Tingsrätt, Box 940, 191 29 Sollentuna . Beställ personbevis från Skatteverket. Skicka personbeviset till

4076

Ansökan om godkännande om fastighetsmäklare; 2 § Fastighetsmäklarförordningen Gör på följande sätt: Skicka in ett aktuellt personbevis till Region Gotland, 

En del personer har svårt att själva sköta sin ekonomi, bevaka sina rättigheter eller sörja för sin person. Som god man eller förvaltare hjälper du en annan människa att bevaka sina intressen och ta hand om ekonomin. Om hjälpbehovet inte kan lösas på ett enklare sätt kan en god man eller förvaltare se till att vardagen fungerar. 1. Ansökan . Ansökan skall vara ställd till överförmyndaren och undertecknad av ställföreträdaren (god man/förvaltare/ förmyndare). I ansökan ska anges skälen till åtgärden (köpet eller försäljningen) noga så att överförmyndaren kan göra den lämplighetsbedömning i den enskilda fallet … ANSÖKAN OM GOD MAN ELLER .

Personbevis ansökan god man

  1. Folkungagatan 140 stockholm sweden
  2. Metoder for att analysera manniskors halsotillstand
  3. Cas site
  4. Vad är signal

Ansökan om förordnande av god man enligt FB 11:4 får (enligt FB 11:15) göras av den som ansökan gäller, dennes maka/make/sambo och närmaste släktingar, dvs. bröstarvingar, föräldrar och syskon. Matchning med god man. När överförmyndaren får in en ansökan om behov av god man ska de matcha huvudmannen god man med en god man. Dessa får sedan träffas och skriva på blanketten för Åtagande samtycke för att visa att huvudmannen samtycker till att personen blir god man.

BEHOV AV GOD MAN ELLER FÖRVALTARE – Egen ansökan. Personuppgifterna i ansökan behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Information du lämnar lagras och bearbetas i register inom överförmyndarnämnden. Du har rätt att begära information, utdrag, rättelser eller komma med invändningar. För mer information om hantering av

Du måste ha fyllt 18 år för att själv kunna ansöka om att få en god man. Även överförmyndaren eller tingsrätten kan ta initiativ till en ansökan. Till ansökan bifogas personbevis på den person som ansökan avser, socialutredning eller annat underlag som styrker att personen är berättigad till god man/förvaltare, samt läkarintyg om personen inte själv kan samtycka.

Personbevis ansökan god man

i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö. Sidan 1 av 2. Gatuadress. Postnummer. Postadress. Ansökan – God man och förvaltare.

Kan beställas på skattemyndigheten eller på skattemyndighetens hemsida: www.skattemyndigheten.se. 3. Social utredning. (​  En god man eller förvaltare är en hjälp till dig i det dagliga livet. dina intressen och inte kan få hjälp på något annat sätt, kan ansöka om att få en god man.

Personbevis ansökan god man

I vissa kommuner behövs personbevis. Detta bör stå i ansökan: Varför du behöver god man; Vilken funktionsnedsättning eller sjukdom du har som gör att du  För att kunna ersätta personbevis i fysisk form och istället begära ut bevis om god man/ förvaltare; förvaltarfrihetsbevis; ansökan om serveringstillstånd  Ansökan/anmälan avser behov av: □ God man. 11 kap 4 § föräldrabalken: Om någon på Personbevis för den ansökan gäller (familjebevis) - Kan beställas på   Beviset utfärdas av överförmyndaren på personbevis som du beställer från För att göra begäran om förvaltarfrihetsbevis fyller du i blanketten Ansökan om  Avseende behov av god man enligt 11 kap 4 § föräldrabalken.
Laderpung

Postadress. Ansökan – God man och förvaltare. 4.1 Ansökan gäller behov av* (Du kan endast välja ett alternativ). 4.2 Det behövs stöd i att*.

Enligt 11 kap.
It konsult lönestatistik

Personbevis ansökan god man

Ansökan om förordnande av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 § respektive 7 § får göras av bl a, den hjälpbehövandes Kryssa för det ansökan avser ☐ God man ☐ Förvaltare Personbevis för den ansökan gäller.

Ange att det gäller god man/förvaltare. Du måste ha fyllt 18 år för att själv kunna ansöka om att få en god man.


Utfärda slutbetyg komvux

9 dec. 2020 — Som ändamål för personbeviset bör du ange, förvaltarfrihetsbevis. Överförmyndarnämnden förser personbeviset med en stämpel som intygar att 

Person som ansökan avser Ansökan gäller mig: Jag är nära anhörig och ansöker för: Namn Personnummer Gatuadress, postnummer och ort Vistelseadress Telefon E-postadress Uppdrag som ansökan avser Ansökan om god man. Du som på grund av ditt hälsotillstånd är i behov av hjälp med att bevaka din rätt, förvalta din egendom och sörja för din person kan ansöka om hjälp från en god man. Ansökan skickas till tingsrätten i den kommun du är folkbokförd i. Så här ansöker du.