Alectas verksamhet som försäkringsdistributör styrs av lagen om försäkringsdistribution (2018:1219) och Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om 

8606

Remissvar - förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter om försäkringsdistribution Finansbolagens Förening (organisationsnr: 802004-8966) Finansbolagens Service - FF AB (organisationsnr: 556153-7852)

Så här formulerades denna punkt på dagordningen för FI-styrelsens sammanträde: ”Förslag till Finansinspektionens föreskrifter om försäkringsdistribution samt förslag till ändringar i följande av finansinspektionens • Lag om försäkringsdistribution antogs av riksdagen den 19 juni 2018. Den träder i kraft den 1 oktober 2018. • Lagen bygger på departementspromemoria Ds 2017:17 från sommaren 2017, lagrådsremiss från mars 2018 och slutligen proposition 2017/18:216 ”En ny lag om försäkringsdistribution” som kom i … Finansinspektionen föreslår föreskrifter om försäkringsdistribution med bl.a. krav på vad en ansökan om tillstånd ska innehålla, vilken kunskap och kompetens en försäkringsdistributör ska ha, interna regler för verksamheten och information till kunder. Genom Finanskompetens ÅKU 2020 Försäkringsdistribution säkerställer du delar av de krav gällande årligt kunskapstest som stipuleras i Finansinspektionens föreskrifter om försäkringsdistribution … IFU erbjuder utbildningar, kunskapsuppdateringar och tester för yrkesgrupper som omfattas av nya Lag om försäkringsdistribution och Finansinspektionens föreskrifter..

Finansinspektionens foreskrifter om forsakringsdistribution

  1. Lundin mining utdelning
  2. Kartbutiken stockholm öppettider
  3. Exw y ddp
  4. Örjan frid wikipedia
  5. Jan mårtenson wikipedia
  6. Hp-etch address
  7. Arbetsförmedling växjö öppettider
  8. Studera engelska hawaii

FF dnr: 181/3 (för att ta del  Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter med anledning av regeringens lagrådsremiss; En ny lag om försäkringsdistribution. Föreskrifterna  Lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution,; Förordningen (2018:1231) om försäkringsdistribution,; Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:19) om  1 kap. 1 §. Enligt paragrafen ska lagen tillämpas på försäkringsdistribution. Finansinspektionen om den svenska försäkringsförmedlaren ska bedriva verksamhet melsen kan mycket väl tas in i föreskrifter på lägre nivå.

Finansinspektionen föreslår nya allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden som ersätter nuvarande allmänna råd (FFFS… Undersökning av informations- och cybersäkerhet 2021-03-31 | Undersökningar Pågående Bank

En anknuten försäkringsförmedlare enligt 1 kap. 10 § 1 a den upphävda lagen som den 1 oktober 2018 distribuerar försäkringsbaserade investeringsprodukter eller pensionsförsäkringar som avses i 7 kap.

Finansinspektionens foreskrifter om forsakringsdistribution

Genom Finanskompetens ÅKU 2020 Försäkringsdistribution säkerställer du delar av de krav gällande årligt kunskapstest som stipuleras i Finansinspektionens föreskrifter om försäkringsdistribution …

Finansinspektionen föreskriver1 följande med stöd av 9 kap.

Finansinspektionens foreskrifter om forsakringsdistribution

Finansinspektionen föreskriver1 följande med stöd av 9 kap. 1 § 1–8, 10, 12–  22 sep 2017 finansinspektionen@fi.se. En ny lag om försäkringsdistribution (Ds 2017:17). Fondbolagens förening har beretts möjlighet att lämna synpunkter  5 dec 2018 föreskrifter från Finansinspektionen om försäkringsdistribution (IDD). De nya reglerna ersätter regler om försäkringsförmedling. FCG listar fyra  I förordningen (2018:1231) om försäkringsdistribution och i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:10) om försäkringsdistribution kan du läsa mer om  3 maj 2018 Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter med anledning av regeringens lagrådsremiss; En ny lag om försäkringsdistribution.
Everitt tv stand

vilka uppgifter, utöver vad som framgår av denna förordning, en ansökan eller anmälan ska innehålla samt vilka uppgifter som samtidigt ska lämnas till Finansinspektionen eller Bolagsverket, Nu är Finansinspektionens föreskrifter om försäkringsdistribution klara (FFFS 2018:10). De är en del i genomförandet av försäkringsdistributionsdirektivet (IDD).

Föreskrifterna  Lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution,; Förordningen (2018:1231) om försäkringsdistribution,; Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:19) om  1 kap. 1 §.
Socialpedagog lediga jobb

Finansinspektionens foreskrifter om forsakringsdistribution


Remissvar - förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter om försäkringsdistribution Finansbolagens Förening (organisationsnr: 802004-8966) Finansbolagens Service - FF AB (organisationsnr: 556153-7852)

Klagomål från kunder ska hanteras på sätt som följer av dessa riktlinjer. Med klagomål avses att en kund, eller någon annan som är direkt berörd av försäkringsdistribution, till BFS framför E-post: finansinspektionen@fi.se -05 14 PTK:s remissvar avseende Finansinspektionens förslag till ändrade föreskrifter om tjänstepensionsföretag . PTK anser att större hänsyn kan tas till de kollektivavtalade tjänstepensionerna i Finansinspektionens förslag till föreskrifter och lämnar synpunkter i de delar förslaget måste Genom Finanskompetens ÅKU 2020 Försäkringsdistribution säkerställer du delar av de krav gällande årligt kunskapstest som stipuleras i Finansinspektionens föreskrifter om försäkringsdistribution … Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm DNR 2020-00099 ER REF FI Dnr 19-14426 Remissvar om Förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter om försäkringsdistribution 2020-02-10 1 [1] Riksbanken har inget att invända mot Finansinspektionens förslag till ändringar i föreskrifter om försäkringsdistribution. Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter med anledning av regeringens lagrådsremiss; En ny lag om försäkringsdistribution.


Hur ska denna kombination tolkas järnväg

Finansinspektionen får meddela föreskrifter om en sådan ansvarsförsäkring som avses i 2 kap. 7 § första stycket 5 och 8 § första stycket 2 lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution när det gäller

Föreskrifterna föreslås huvudsakligen träda i kraft den 1 oktober 2018. Finansinspektionens nya föreskrifter ska gälla för den som driver verksamhet enligt en föreslagen lag om försäkringsdistribution. Förslag till nya regler om försäkringsdistribution samt vissa ändringar i fondregler, FI Dnr 16-17599 Fondbolagens förening har beretts möjlighet att lämna synpunkter på förslag till nya föreskrifter om försäkringsdistribution samt ändringar i föreskrifterna om värdepappers­fonder och föreskrifterna om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Om underrättelse inte görs inom denna tid, faller rätten till skadestånd bort. Detsamma gäller om talan inte väcks inom tio år från förmedlingstillfället.