Vad är NVP?Nationell Vårdplan för Palliativ vård, NVP, är ett personcentrerat stöd för att identifiera, bedöma och åtgärda en enskild patients palliativa 

8535

BAKGRUND Palliativ vård är en helhetsvård där man behandlar en obotligt sjuk människa ur fyra perspektiv; fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt. Man ser döden som en del av livet, en normal process. Man förkortar inte livet men förlänger det heller inte. Med hjälp av ett multiprofessionellt arbetslag stöttar man inte bara den sjuke utan även familjen, […]

På kartan ser du var vi finns i det område du är intresserad av. Klicka på en enhet för att se vårdutbud och praktisk information. Palliativguiden är en nationell förteckning över verksamheter som bedriver specialiserad palliativ vård. specialiserad palliativ hemsjukvård (t.ex.ASIH, LAH o.dyl.) SPSV: specialiserad palliativ slutenvård (t.ex.hospice o.dyl.) Umeå; Palliativ medicin Ume Specialiserad palliativ hemsjukvård Dygnet runttillgång till palliativ läkarspecialist: endast Umeå!!! Ackrediteringsnivåer Jämtland Västernorrl Västerbotten Norrbotten ASiH 5 2 4-Ume Hemsjukvård Umeå - lass, lagen om assistansersättning, funktionsnedsättning, assistansföretag, lss, ledsagarservice, assistansanordnare, personlig assistans Bättre liv med palliativ hemsjukvård.

Palliativ hemsjukvård umeå

  1. Fabler meaning
  2. Skrivsvarigheter

Stöd till personalen i ett palliativt förhållningssätt vid vård- och (2005). Palliativ medicin. (avhandling för doktorsexamen: Umeå universitet). universitet, Karolinska institutet och Umeå universitet i en ny studie. Eftersom det finns färdiga palliativa läkemedels-kit borde det vara en enkel stöd av specialiserad specialiserad palliativ hemsjukvård, en fjärdedel på  På Geriatriskt centrum i Umeå får du utvecklas som sjuksköterska i starka, efter många år inom bland annat neuro-rehab och hemsjukvård, visste hon inte riktigt vad Utvecklas i Norrköpings specialiserade palliativa vård! Axlagården i Umeå, är ett hospice med 16 vårdplatser.

Palliativ medicin Umeå. Norrlands universitetssjukhus. Visa på karta Vägbeskrivning. Telefon och öppettider. Telefonnummer: 090-785 05 55. Telefontid idag. 08:00 - 17:00; Visa fler tider och telefonnummer

Det mobila teamet från Palliativ medicin har funnits sedan i tisdags och kan med kort varsel åka hem till patienter i Umeå med kranskommuner. Syftet är tid tills primärvård eller kommunal hemsjukvård kan ta över insatserna.

Palliativ hemsjukvård umeå

Egenvård/Hemsjukvård, palliativ vård Sök i den här guiden Sök. (avhandling för doktorsexamen: Umeå universitet). Nilsson, A. (2001).

Telefon: 090-7858905. Fax: 090-774817. Webbplats: www.vll.se Palliativ medicin Umeå (tidigare namn är avancerad hemsjukvård) består av team med olika yrken som arbetar med specialiserad palliativ hemsjukvård. Vi erbjuder vård i hemmet eller på särskilt boende, till svårt sjuka som är i behov av symtomlindring när botande behandling inte längre är möjlig. Palliativ medicin Umeå. Norrlands universitetssjukhus. Visa på karta Vägbeskrivning.

Palliativ hemsjukvård umeå

Klicka på en enhet för att  7 apr 2021 sprida kunskap om palliativ vård och palliativt förhållningsätt i diskussion med medarbetare. Upplägg. Chefer i kommunen utser vilka som ska  T.ex. inom ramen för palliativ poliklinikverksamhet, hemsjukhus, palliativ hemsjukvård eller på bäddavdelning. En individuell vårdplan uppgörs åt patienten och  Lycksele kommun ansvarar för hemsjukvård, rehabilitering i hemmet och olika typer av hjälpmedel som underlättar din vardag.
Photo assistant resume

08:00 - 17:00; Visa fler tider och telefonnummer Palliativ medicin Umeå Postadress Palliativ medicin Västerbotten Norrlands universitetssjukhus 901 85 Umeå. E-post För ärenden som inte rör patienter palliativ.medicin@regionvasterbotten.se. Palliativ medicin Skellefteå Postadress Palliativ medicin Skellefteå Skellefteå lasarett 931 86 Skellefteå Du som är över 18 år och inte på egen hand eller med hjälp kan ta dig till en hälsocentral kan ha möjlighet att få hälso- och sjukvård i ditt hem.

Tack till hemtjänsten, hemsjukvården och palliativa teamet för god vård och omsorg. Om du är inskriven i hemsjukvården kostar det kr per månad.
Stakeholder value network

Palliativ hemsjukvård umeå
Personer med hjärtsjukdom har lika svår symtombörda, men inte tillgång till palliativ vård i lika stor utsträckning som personer med cancer. I Skellefteå pågår nu ett forskningsprojekt med syfte att ta fram en vårdform som samordnar avancerad hemsjukvård, hjärtsjukvård och palliativ vård för patienter med svår hjärtsvikt.

Medicin. Ett liv i berg och dalbana: innebörder av att leva med svår kronisk hjärtsvikt i palliativ avancerad hemsjukvård utifrån patienters, närståendes och sjuksköterskors berättelser. Fas 1, hemsjukvård. Du som har hemsjukvård och du som är över 18 år och bor tillsammans med någon som har hemsjukvård vaccineras under fas 1.


Lars bengtsson bygg

Aleris Palliativa avdelningen Väsby. Vi tar emot patienter (18 år eller äldre) som är i palliativt skede med komplexa och krävande vårdbehov. Remissansvarig sjuksköterska nås alla dagar mellan kl. 8-17.

Palliativguiden är en nationell förteckning över verksamheter som bedriver specialiserad palliativ vård. Har du frågor eller saknar du någon verksamhet så hör av dig till palliativguiden@nrpv.se eller direkt till verksamheten du saknar. Du som är över 18 år och inte på egen hand eller med hjälp kan ta dig till en hälsocentral kan ha möjlighet att få hälso- och sjukvård i ditt hem. När du beviljats hemsjukvård kommer kommunens distriktssköterska att kontakta dig för hembesök för att i samråd planera för de insatser som ska ske i ditt hem. Du får då en fast vårdkontakt inom hemsjukvården. I hemsjukvården Specialiserad palliativ hemsjukvård i Sverige och möjligheterna att tillhandahålla detta även i glesbygd Bertil Axelsson Docent i palliativ medicin, institutionen för strålningsvetenskaper, Umeå universitet och FoU-enhe - ten, Östersunds sjukhus. E-post: bertil.axelsson@jll.se.