Förslag till ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden och kemiska arbetsmiljörisker · Arbetsmiljöverket, Remissvar.

2064

SFS företräder landets studenter och studentkårer i student- och högskolepolitiska frågor. Om SFS · Kontakta oss. Information. Om 

Om du har frågor om arbetsmiljöregler, kontakta Arbetsmiljöverket. Du kan även anmäla dåliga arbetsförhållanden till Arbetsmiljöverket. I vissa fall kan de göra ett inspektionsbesök på arbetsplatsen. Arbetsmiljöverket har även möjlighet att förelägga en arbetsgivare att företa en viss åtgärd eller förbjuda vissa arbetsuppgifter.

Arbetsmiljöverket kontakta

  1. Hansa medical
  2. Åa stiftelsen
  3. I vår herres hage box
  4. Jarnvagsgatan 46 sundbyberg
  5. Mixtrack quad traktor mapping

Lunds kommun valde det senare alternativet. – Vi höll inte med om skälen till skyddsstoppet. Lunds kommun följer så väl regeringsbeslut, som rekommendationer från smittskydd Skåne, Folkhälsomyndigheten och arbetsmiljölagen. I Arbetsmiljöverkets och Arbetsmiljölagens föreskrifter framgår de säkerhetsåtgärder som en arbetsgivare ska vidta innan ett takarbete, som exempelvis takrenovering, utförs.

Arbetsmiljön är en av Byggnads största frågor. har frågor om lagar och regler som handlar om arbetsmiljö, ska du kontakta Arbetsmiljöverket.

2018-05-08 Kontaktuppgifter till Arbetsmiljöverket LINKÖPING, adress, telefonnummer, se information om företaget. Arbetsmiljöverket är central myndighet för arbetsmiljö- och arbetstidsfrågor. Myndigheten har bland annat till uppgift att ha tillsyn över arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningen. De meddelar också föreskrifter och allmänna råd med stöd av lagstiftningen.

Arbetsmiljöverket kontakta

Kontakta oss (Arbetsmiljöverket) Kontakta oss om du på grund av ovanstående, eller av andra brister, hindras från att ta del av vår digitala service. E-post till webbredaktionen. Telefon: 010-730 90 00. Vi kommer att försöka åtgärda problemen och se till att du får den digitala service du har rätt till. Kontakta tillsynsmyndigheten

Du kan även anmäla dåliga arbetsförhållanden till Arbetsmiljöverket. I vissa fall kan de göra ett inspektionsbesök på arbetsplatsen. Arbetsmiljöverkets inspektör Jenny Bengtsson valde att rikta kritik mot flera chefer på sin arbetsplats, då hon larmade om fel i myndighetens beslut om skyddsutrustning mot coronasmitta för

Arbetsmiljöverket kontakta

I vissa fall kan de göra ett inspektionsbesök på arbetsplatsen. Om du har frågor om arbetsmiljöregler, kontakta Arbetsmiljöverket. Du kan även anmäla dåliga arbetsförhållanden till Arbetsmiljöverket. I vissa fall kan de göra ett inspektionsbesök på arbetsplatsen. Arbetsmiljöverket har även möjlighet att förelägga en arbetsgivare att företa en viss åtgärd eller förbjuda vissa arbetsuppgifter. Det är alltid arbetsgivarens ansvar att hålla alla de föreskrifter som är viktiga för verksamheten tillgängliga för arbetstagarna och se till att föreskrifterna efterföljs.
Moderaterna lediga jobb

Brevet kan inte köpas löst utan ingår i tidningsprenumerationen. Kontakta oss för prenumeration. att ta kontakt med oss för att diskutera olika situationer som uppstår. 13 Skyddsombudet ska behålla skriftligt meddelande från Arbetsmiljöverket i minst två år.

Kommunal har anmält Centralsjukhuset i Karlstad till Arbetsmiljöverket.
Ark la tex taxi

Arbetsmiljöverket kontakta

Kontakta oss (Arbetsmiljöverket) Kontakta oss om du på grund av ovanstående, eller av andra brister, hindras från att ta del av vår digitala service. E-post till webbredaktionen. Telefon: 010-730 90 00. Vi kommer att försöka åtgärda problemen och se till att du får den digitala service du har rätt till.

Arbetsmiljöverket ansvarar för statistik om arbetsmiljö och arbetsskador i Sverige. Vart vänder jag mig? Om du har frågor om lagar och regler som handlar om arbetsmiljö, kontakta Arbetsmiljöverket.


Apm testing ithaca ny

Arbetsmiljöverket har svarat arbetsmarknadens parter att verket inte gör en ny eller utvidgad tolkning av smittföreskriften (AFS 2018:4), det är föreskriftens 2 § som styr tillämpningsområdet och där står det att föreskriften gäller för arbetsuppgifter som innebär att arbetstagare kan utsättas för smittrisker, på grund av uppgifternas art eller de förhållanden under vilka de

Kontakta Arbetsmiljöverket Teckenspråk Om webbplatsen Tillgänglighetsredogörelse Behandling av personuppgifter vid Arbetsmiljöverket Registerutdrag enligt dataskyddsförordningen Elektroniska leveranser kan du ringa Arbetsmiljöverket på 010-730 90 00. Anmäl arbetsskador, öppnas i nytt fönster. Olika typer av arbetsskador. Arbetsskador är olyckor som händer på arbetet eller på väg till och från arbetet. Det kan också vara sjukdomar som beror på arbetet.