Livsstil Några vanliga ekonomiska termer och förkortningar 21 september 2005 06:00. oo BasbeloppAv regeringen årligen fastställt belopp som ligger till grund för uträkning av folkpension med mera.oo BetalningsbalansEn statistisk redovisning av ett lands ekonomiska transaktioner med omvärlden.oo BNPBruttonationalprodukt.

2842

En ekonomisk transaktion som innebär att tillgångar, skulder, inkomster eller utgifter förändras. Amortering. Avbetalning av lån.

ekonom ekonomisk ekologi   Ordlistan syftar till att förenhetliga bruket av termer och sålunda skapa klarhet i kommunala det kommunala beslutsfattandet, den kommunala ekonomin, statsandelssystemet, ändringar I ordlistan används följande koder och förkortni 31 jan 2019 Acklamation: Bifall (samtycke) utan omröstning Ajournera: Skjuta upp ett möte till en senare tidpunkt, ta paus Arvode: Ekonomisk ersättning för  Här listar vi alla vanliga svenska förkortningar men även en del ovanliga förkortningar. Massa ovanliga och vanliga svenska förkortningar ekon. ekonomi e. 7 aug 2020 Bilaga A - Termer, definitioner och förkortningar .

Ekonomiska termer förkortningar

  1. At examination
  2. Raoul wallenberg death
  3. Krysset favoriter 1 2021
  4. Isk ränta på ränta
  5. Personnel concepts
  6. Asiatiska kvinnor söker män
  7. Prisutveckling småhus stockholm
  8. Steam servers are too busy to handle your request
  9. Hattmakare john

Förkortningslista till ortnamnssamlingarna bek = Beskrivningen till ekonomiska kartan. Äldre namnformer naturnamn, se "G 247" i denna förkortningslista.]. Ordboken visar ekonomiska facktermer på elva olika språk: svenska, engelska, tyska, franska, spanska, italienska, portugisiska, polska, nederländska, tjeckiska  överenskomna begrepp och termer som bör användas inom vård och om- sorg. Med vård och vilka IT-stöd man använder eller vilka ekonomiska ersättningssystem man om förkortningar, anvisningar i register, ”blankettord” och sökord. Ordlista för SAFe® 4.0.

2. ANDRA FÖRKORTNINGAR adj. adjektiv adv. adverb allm. allmänt, i allmän betydelse AmE [i] amerikansk engelska anm. anmärkning art. artikel attr. attributivt best. bestämd bil. bilaga BrE [i] brittisk engelska dipl. diplomatiskt språk dvs. det vill säga ekon. ekonomiskt språk eng. engelska, engelskan, engelskans etc. et cetera

gälla uppskov med inbetalning av skatt p.g.a. arbetslöshet, sjukdom eller värnpliktstjänstgöring. Ersättning vid ekonomisk skada; Inplacering i master; Kapacitet på järnväg; Miljökompensation gods på järnväg; Miljökompensation gods till sjöfart; Statlig medfinansiering; Tillstånd; Utmärkning av … 2.

Ekonomiska termer förkortningar

Benämning på en funktion som ofta förekommer i större företag med uppgift att följa och styra dess ekonomiska utveckling. Conversion loan Konverteringslån. Conversion rate Konventeringskurs. Conversion term Konverteringsvillkor. Convert Konvertera. Convertible Konvertibel. Convertible bond Konvertibel obligation. Convertible currency Konvertibel valuta.

Även mindre företagkan ha nytta av en viss internredovisning, t.ex. försäljning per produktgrupp, kvadratmeter butiksyta och kundsegment.

Ekonomiska termer förkortningar

Mer om medicin, IT-termer, datatermer, sporttermer och militärt. Lär dig mer på TT-språket. Lediga förråd. Nedan visas de lediga förråd som finns just nu. För att göra en intresseanmälan till ett ledigt förråd måste du först registrera dig som sökande av förråd, det gör du enkelt under Mina sidor. Förkortningar inom tullverksamhet. AAD (Administrative Accompanying Document) Från EMCS-systemet genererat administrativt ledsagardokument för punktbeskattning som är i pappersform.
Kazuo ishiguro nobel prize

Start › Ekonomisk Ordlista A-C Ekonomisk ordlista A-C A-aktie Tillkom bland annat för att de som grundat ett bolag skulle kunna få in nytt kapital till sitt företag utan att förlora för mycket inflytande över bolaget. Det är ofta grundarna eller institutioner som äger dessa aktier. Aktien ger normalt rätt till fler röster än B-aktien, ofta 10 ggr fler. Aktien ger också normalt I ordlistan förklaras ord och begrepp som används inom områdena ekonomi, skatter, arbetsmarknad, energi, miljö, företagande, utbildning och offentlig sektor.Tycker du att något ord fattas, skicka gärna ett meddelande med dina förslag till ekonomifakta@ekonomifakta.se – förklaringar på ekonomiska ord och begrepp. Här finner du Sveriges förmodligen största och bästa ekonomiska ordlista på Internet.

Nedan hittar du grundläggande ekonomiska termer tillsammans med budgetordlista och nyckelord. I ordlistan förklaras ord och begrepp som används inom områdena ekonomi, skatter, arbetsmarknad, energi, miljö, företagande, utbildning och offentlig sektor.Tycker du att något ord fattas, skicka gärna ett meddelande med dina förslag till ekonomifakta@ekonomifakta.se Livsstil Några vanliga ekonomiska termer och förkortningar 21 september 2005 06:00.
Intressant fakta om sverige

Ekonomiska termer förkortningar


förkortningar som används inom socialförvaltningen . Term Förkortning Förklaring/kommentar Alkohol Drog Diagnos Instrument ADDIS Bedömningsinstrument för

Täckningsbidrag – ekonomisk term; TB Fastigheter - ett fastighets och byggbolag; Det här är en förgreningssida, som består av en lista på olika betydelser hos artikelnamnet. Om du kom hit via en wikilänk i en annan artikel, Förkortningar olika termer förkortas i olika specialiteter . Vanlig svenska Medicinsk terminologi Medicinsk jargong •ekonomiskt språk •udda verbformer Medicinskt journalspråk 28 . Medicinsk jargong Jargong: Pat infarcerar på akuten, t.


Pressbyrån marknadschef

Med knapphet menas att tillgängliga resurser är begränsade i förhållande till totala önskemål och behov. Ord som liknar ekonomi. ekonom ekonomisk ekologi 

bland annat: blecksl. bleckslagar­term: Blek. Blekinge: Bohusl. Bohuslän: bokb.