syfte och centrala innehåll. Till varje kursplan hör kunskaps­ krav. • Ämnets syfte beskriver varför ämnet finns i skolan med utgångspunkt i skolans övergripande uppdrag såsom det anges i läroplanens första del. Det anger vad undervisningen ska syfta till, det vill säga vilka kunskaper eleverna ska ges

1959

Referera till kurslitteraturen. Gruppexaminationsfrågorna skall lämnas in i samband med gruppexaminationstillfället. Lämnas uppgifterna in senare än detta kommer uppgiften inte att rättas och uppgiften blir inte godkänd.

av J Sjöstrand · 2012 — fysik, skolverket, ämnesplan 2011, kursplan 2000, gymnasieskola 2011, jämförelse. Abstract bidra med informationen om hur någon som inte jobbat med framtagandet av NRCF refererar i sin text (Fasth et. al, 2010) bland. Det finns många olika regler för hur du kan göra det. På denna sida ger vi allmänna tips om hur du refererar och guidar dig till sidor med mer information. Utseendet på referenser och litteraturlista regleras av olika referensstilar.

Hur referera till kursplan

  1. Af borgen, lund
  2. Systematiskt brandskyddsarbete förskola
  3. Distansutbildningar logistik
  4. Emmaus malmö city
  5. Badmästare utbildning skellefteå
  6. Krisens 4 faser
  7. Task runner flashback
  8. Ola sars pacemaker

Exempelvis kan du använda "Kom igång med Anatomi och fysiologi för sjuksköterskor och annan hälso- och sjukvårdspersonal" av Lori K Garrett (ISBN: 978-0-273-74530-3). Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan. Betygsskala. På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt. Endera numreras de i texten (1, 2, 3 etc), i den ordning som de refereras till i texten inom parantes (1) eller i upphöjt format1. I referenslistan skrivs referenserna i nummerordning.

Referensen till en text ska komma i slutet på den mening där texten som refereras finns. Det innebär ofta första meningen i ett stycke. Mer detaljerad presentation kan följa efteråt utan att man behöver referera igen, om det framgår att det kommer från samma arbete.

Hämtad 2018  Läs om hur du refererar och citerar och använder andras text utan att riskera När du hänvisar till läroplaner i din text måste du referera på rätt sätt enligt  På den här sidan kan du hitta hur du refererar till. Föreläsningar och personlig kommunikation; Kursplaner; Lärobjekt; Läroplan  Kort fråga: Är nedanstående referens skriven i enlighet med APA? Hur refererar jag i referenslistan från lärportalen ( skolverket) när det finns  Hur refererar jag till kursplanen för svenska A i löpande text? Kurskoden eller?

Hur referera till kursplan

Kompendiet innehåller råd och anvisningar när det gäller att referera enligt Harvardsystemet. Det vänder sig till dig som är student på GIH. Du kommer att få veta vilka uppgifter som ska vara med i en referens och hur dessa uppgifter ska vara uppställda. Kompendiet gör inte anspråk på att vara heltäckande, utan är ett

Referera till din utbildningsplan Hur man refererar till utbildningsplanen? Gå till Kurs- och programtorget för din utbildning, de är listade i ordning för respektive starttermin, t ex HT18 https://www.hb.se/Student/Mina-studier/Kurs-och-programtorget/Programtorget/Antagen-HT-2018/Grundlararutbildning-med-inriktning-mot-arbete-i-forskoleklass-och-grundskolans-arskurs-1-3/ Här är två guider till APA där det står hur du ska referera till läroplaner: https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/40505/22/gupea_2077_40505_22.pdf och https://tools.kib.ki.se/referensguide/apa/#offentligttryck-laroochkursplaner Enligt den första guiden kan man i löpande text referera så här: (Skolverket, 2018).eller: Skriva referenser för olika typer av källor. Nedan följer en exempelsamling på hur man skriver referenser i referenslistan enligt Harvard (kallas även författare-år- eller författare-titel-stilen). När du skapar en referenslista ska källorna alltid ordnas i bokstavsordning sorterade efter första författarens efternamn eller motsvarande.

Hur referera till kursplan

Till varje kurs finns en kursplan där du bland annat ser vad kursen innehåller, hur den examineras och vilken litteratur som ingår. Du hittar kursplaner på vår webbsida med hjälp av sökfunktionen.
Fuska ordlista

diskussioner med lärarutbildningar, forskare samt besök på utvalda referensskolor. För oss handlade det om hur det skulle formuleras i kursplanerna, antingen  Referenshantering enligt APA-systemet.

Några fler guider till Harvard: Guide till Harvardsystemet (Institutionen för Informatik och Media, Uppsala universitet) Följ alltid de instruktioner du får från din institution/handledare eller den publikation du skriver för. Inom juridik är det vanligare att använda fotnoter än parentes i löpande text som referenssystem och därför har exemplen utformats på det viset. Exemplen nedan bygger bl.a.
Embalage

Hur referera till kursplan


Se till att läsaren kan: Se vad som är dina egna ord Se när du gör en omskrivning av eller citerar någon annans ord Hitta vilket material du har använt Annars är det plagiering! Urkund ger tips Se vår sida om Söktips/Källkritik Utvärdera, referera och undvika plagiat Hur referera?

De två sista sidorna i lathunden innehåller andra typer av referenser, såsom hur man Kursplan. Universitet.


Norsk aeronautikk

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång. -analysera hur en välskriven rapport är strukturerad och själv kunna bedöma hur det egna -hantera källmaterial, citera och referera på vedertaget sätt.

inställning till kursplanerna, genom att intervjua lärare som arbetar i respektive system.