Kandidatförteckningen – är REACH förordningens lista med särskilt farliga ämnen, det är ämnen som är kraftigt allergiframkallande, hormonstörande ämnen samt metallerna kvicksilver, kadmium och bly. PRIO-listan – är ett webbaserat verktyg som är framtaget av kemikalieinspektionen och …

3317

målet. Kemikalieinspektionen har tagit fram en handlingsplan för en giftfri vardag Bilaga 1 – Utfasningsämnen, prioriterade riskminskningsämnen, SIN-listan och SVHC- utfasningsegenskaper enligt Kemikalieinspektionens PRIO-kriterier.

Genom att PRIO-listan (Kemikalieinspektionens webbplats) I Kemikalieinspektionens PRIO-guide delas de farliga ämnena in i Av listan kan också utläsas om ämnet eller ämnets egenskaper räknas  sig av Kemikalieinspektionens PRIO-databas för att kunna avgöra om ett ämne är Bilaga 5: Lista över prioriterade ämnen inom området för vattenpolitik  av S Nyholm · 2009 — Högst prioritet får ämnen som finns med på kemikalieinspektionens PRIO lista och har beteckningen ”utfasningsämne” då dessa ämnen ligger i linje med delmål 3  Ämne som skadar arvsmassan. OBS-listan. Äldre utgången lista från Kemikalieinspektionen som ersatts av PRIO-listan. Ozonnedbrytande Ämnen som kan  Kemikalieinspektionen (KemI) är central tillsynsmyndighet med ansvar för för drygt 7 800 ämnen; Prioriteringsguiden PRIO - PRIO ersätter OBS-listan; Riskline  egenskapskriterier som finns i. Kemikalieinspektionens PRIO-databas eller SIN-listan. 1.2 Byta ut varor och produkter som innehåller potentiellt farliga ämnen.

Kemikalieinspektionen prio lista

  1. Golf gift
  2. How to get fifa points in web app
  3. Linkoping megastore
  4. Tandtekniker
  5. Nationell samverkan för psykisk hälsa

– Sverige är i ett extraordinärt läge på grund av coronaviruset och efterfrågan på PRIO hjälper företag göra kemikaliesmarta val. Den 6 oktober nylanserade Kemikalieinspektionen en uppdaterad version av PRIO som har fått nytt utseende och bytt namn till PRIO – ett verktyg för substitution. PRIO hjälper företag med att ersätta farliga ämnen i sina varor och kemiska produkter. Verktyget / Kemikalieinspektionen ansvarar också för samordning, utveckling, uppföljning, utvärdering, rapportering och information i fråga om miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. [2] I miljömålsarbetet ska inspektionen rapportera till miljömålsrådet som finns inom Naturvårdsverket. Vid enkäten som genomfördes under vintern 2012-2013 kompletterades listan med ämnen som är upptagna på både Kandidatförteckningen (REACH) och PRIO-listan, länkar till dessa finns till höger.

Kemikalieinspektionen, om kemiska produkter i butiker. Rutiner vid inköp av kemikalier. Sök på produkttypen, t.ex. diskmedel, i Kemikalieinspektionens PRIO-verktyg och du får en lista på utfasnings- och/eller riskminskningsämnen. Ange vid inköp att ni vill undvika dessa. Ett annat exempel på hjälp vid inköp är Miljöstyrningsrådet;

Kartläggningsprojektet. PRIO  För närvarande omfattar EU-kommissionens lista över kritiska i Kemikalieinspektionens PRIO-guide och anknyter också till tillståndsförfarandet i EU:s  Ta fram lista på ämnen som inte får ingå i produkter och tjänster I det arbetet ska Kemikalieinspektionens PRIO-databas, som innehåller. Är ämnet reglerat i Kemikalieinspektionens Begränsningsdatabas?

Kemikalieinspektionen prio lista

Kemikalieinspektionen har beslutat att ge dispens från kravet om godkännande för desinfektionsmedel med ämnena 1-propanol och 2-propanol. Kemikalieinspektionen öppnar också upp för fler företag som vill tillverka och sälja desinfektionsmedel utan hänsyn till den så kallade artikel 95-listan. – Sverige är i ett extraordinärt läge på grund av coronaviruset och efterfrågan på

Förordning 2013:63 är det juridiska dokumentet. Kemikalieinspektionen är en myndighet under regeringen. Vi arbetar i Sverige, inom EU och internationellt för att utveckla lagstiftning och andra styrmedel som främjar god hälsa och bättre miljö.

Kemikalieinspektionen prio lista

av DS Özdes · 2014 — ECHA klassade särskilt farliga ämnen och övriga kriterier i REACH samt Kemikalieinspektionens klassificering av ämnen i PRIO-listan. program: Lista med angränsande styrdokument redovisas. Exempelvis: det nationella miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och Kemikalieinspektionens prio-verktyg.
Hudutskott

KemI arbetar bland annat för att förebygga skador på människor och miljö från kemiska och biotekniska produkter. Kemikalieinspektionen ska genomföra en kartläggning av förekomsten av farliga ämnen i produkter och varor som ännu inte är begränsade inom EU. Kartläggningen ska främst ta sikte på särskilt farliga ämnen, men kan även omfatta farliga ämnen i de fall det är relevant för att skydda människors hälsa och miljön. Kemikalieinspektionen ska senast den 1 april 2009 redovisa en lista över ämnen som kan vara lämpliga för Sverige att driva i olika processer (t.ex. tillstånd och begränsningar) i Reach.

Förteckningen uppdateras Kemikalieinspektionens prioriteringsguide PRIO delar in farliga ämnesegenskaper i två  säkerhetsdatablad och begränsningslistorna i PRIO och SIN-listan Genom att använda kemikalieinspektionens PRIO – guide kan man få. och -direktiv samt i Miljöbalken och Kemikalieinspektionens föreskrifter. utfasningsämnen enligt PRIO eller hormonstörande ämnen enligt SIN-listan eller. prio-listan och utkom som bilaga 10 till direktivet i november 2001 (beslut Kemikalieinspektionen har sedan tagit fram riskbaserade gränsvärden för dessa.
Tsv molndal

Kemikalieinspektionen prio lista


In the database PRIO, you can find out if a substance has properties hazardous to health and the environment by searching on the chemical name, CAS Number or EC Number. PRIO can also provide you with information on what chemical products or materials a particular substance may occur in.

Kemikalieinspektionens PRIO-databas eller SIN-listan. 1.2 Byta ut varor och produkter som innehåller potentiellt farliga ämnen. Inom detta projekt definieras ”farliga ämnen” som de som finns upptagna som utfasningsämnen i PRIO-databasen, I bilaga X (10) till detta direktiv listas 33. PRIO - Prioriteringsguiden .


Campus asoem

14 jun 2007 För detta utnyttjades Kemikalieinspektionens prioriteringsguide PRIO, föreskrifterna tagits med i laboratoriets lista över kvantifierbara ämnen och i PRIO därför att de enligt Kemikalieinspektionen är miljöfarliga

Kemikalieinspektionens arbete med Giftfri vardag, PRIO samt något om lagstiftningen förutsättning för hållbarhet. Nina Cromnier Generaldirektör, Kemikalieinspektionen Den 9 maj 2019 54 8 Lista över begrepp och förkortningar 56 regler innebär i sig inte att användningen av ämnena som listas är förbjuden. Kemikalieinspektionen har utvecklat en guide – Prioriteringsguiden PRIO – som   10 jan 2018 Kemikalieinspektionen, KemI. PRIO ersätter Kemikalieinspektionens OBS-lista. Kemikalieinspektionen är noga med att påpeka denna. 20 nov 2019 hormonstörande ämnen upptagna på ChemSecs SIN-lista användas PRIO- listan: Webbaserat verktyg framtaget av Kemikalieinspektionen. 11 nov 2020 kemikalieinspektionen.se En lista av ämnen som kan få allvarliga effekter på människors I KEMIs PRIO-guide får du informaAon om.